Ökat resande ställer hårda krav på hälso- och sjukvårdens arbetsgivare i sommar, personalens semester i fara

Samtidigt som regeringen häver reserestriktionerna inom landet för symptomfria så meddelar man att Socialstyrelsen får uppdraget att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren. Ett ökat resande kan innebära att Vårdförbundets medlemmar inte får nödvändig vila och återhämtning efter den tuffa coronavåren. Förbundet uppmanar därför regioner och kommuner att använda de ekonomiska resurser som finansministern ställt till förfogande för att ta in extrapersonal från bemanningsföretag, så att den ordinarie personalen kan få sin semester.

Vårdförbundet har under våren krävt en nationell samordning av sommarvården, för att säkerställa tillräcklig kapacitet för patienterna och samtidigt kunna ge vårdpersonalen den vila och återhämtning som behövs efter en extremt tung coronavår.

- Det är positivt att Socialstyrelsen nu går in och styr upp sommarvården, det har vi i Vårdförbundet krävt hela våren. Det blir en tuff uppgift för myndigheten, givet att sommaren redan börjat. Med tanke på hur den nationella samordningen fungerat för testning och skyddsutrustning under pandemin har man mycket att bevisa, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Ett ökat inrikes resande kan leda till ojämn belastning i sjukvården, inte bara på turistorter i Västra Götaland, på Gotland, i Skåne och i Stockholm utan i hela landet. En ökad smittspridning kommer sannolikt leda till att Vårdförbundets medlemmar inte kan få semester i den utsträckning som behövs nu, eftersom de kommer att kallas in till vården. Smittorisken är densamma även om resandet är tillåtet och Vårdförbundet vädjar till allmänheten att bara resa om man är symptomfri samt att fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna och värna om riskgrupperna.

- Det är positivt för många att det nu finns möjlighet att resa om man är symptomfri, men det får inte ske på bekostnad av vårdens kvalitet eller våra medlemmars vila och återhämtning. Efter coronavåren måste vårdpersonalen få semester, annars riskerar vården att drabbas av sjukskrivningar, ännu fler uppsägningar, med längre väntetider och sämre vård för patienterna som konsekvenser. Då kommer vi varken klara pandemin eller de 50 000 uppskjutna operationerna som väntar i höst, säger Sineva Ribeiro.

- Bara för att staten nu går in och styr upp sommarvården så kan inte regioner och kommuner slappna av. Finansministern har varit tydlig med att regeringen ställer de ekonomiska resurser som behövs till förfogande och nu måste vi se handling från ansvariga kommun- och regionpolitiker: Hyr in bemanningspersonal även om det blir dyrt, så att den ordinarie personalen kan få sin semester - det kommer att löna sig i längden, säger Sineva Ribeiro.

  

Vårdförbundet om medlemmarnas semester

 • Vårdens arbetsgivare har misslyckats med att ge Vårdförbundets medlemmar semester många somrar i rad under vanliga år, utan att det råder pandemi. Förbundet flaggade därför tidigt under våren att sommarens bemanning och tillgänglighet inom vården kommer att bli ett ännu större problem i sommar - och att en nationell styrning måste lösa det som regionerna och kommunerna inte klarar.
   
 • Vårdens arbetsgivare i form av regioner och kommuner har i år dröjt oacceptabelt länge med besked om semester för medarbetare på flera håll i landet. Andra ger besked, men om indragna semestrar och om ”sommarsemester” i september, något som lett till att flertalet medlemmar sagt upp sig på olika ställen i landet.  
 • Vårdens medarbetare behöver fyra veckors sammanhållen vila under juni, juli eller augusti om de ska orka både att hantera fler fall av covid-19, som spås komma under hösten, samt den stora vårdskuld som nu byggs upp.
 • För att kunna ge en god och säker vård behöver vårdpersonalen ta hand om sin egen hälsa - och då är semester med vila och återhämtning efter en extrem coronavår en absolut nödvändighet
   
 • Vårdförbundet utgår från att den lagstadgade rätten till semester ska respekteras, en pandemi sätter inte alla regler ur spel. Om semesterveckor ska flyttas så måste så ske genom frivillighet och kompenseras rikligt.

Talespersoner från Vårdförbundet gällande covid 19, sommarvården, med mera:

 • Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är tillgänglig för medverkan i inslag, intervjuer och debatter. Hon befinner sig i Göteborg.
 • Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson och Ragnhild Karlsson finns i Stockholm.
 • Vårdförbundet har också 21 avdelningsordförande runt om i landet som i varierande grad av tillgänglighet och rådande informationsläge kan uttala sig i media om regioners och kommuners situation.

Samtliga nås genom Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09, som bistår med kontaktuppgifter och koordinerar intervjuer.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media