Sexuella trakasserier ett dolt problem inom vården

En ny undersökning från ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska” visar att 40 procent av de kvinnliga sjuksköterskorna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. I 26 procent av fallen har förövaren varit en chef eller överordnad medarbetare och i 33 procent av fallen en kollega. Vårdförbundet påminner om arbetsgivarnas ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier och uppmanar medlemmar att kontakta facket för att få stöd i denna typ av diskrimineringsärenden.  

Den senaste tidens #metoo-upprop från kvinnor i en mängd branscher har synliggjort ett viktigt samhällsproblem. Sexuella trakasserier är ett problem i hela samhället och vården som arbetsplats är inget undantag. Vårdens professioner är kontaktyrken och vården är en kvinnodominerad sektor, vilket gör det till en utsatt arbetsplats. I en ny undersökning från publikationen ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska” framgår att 40 procent av de kvinnliga sjuksköterskorna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Resultatet bygger på svar från över 1 000 slumpmässigt utvalda kvinnliga sjuksköterskor från hela landet.

-          Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att man är tydlig både i regelverk och att det finns kunskap och handledning för samtal på arbetsplatsen. Det finns ett mörkertal av trakasserier som sannolikt inte rapporteras och det i sig är ett problem. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Sedan tidigare finns statistik från Arbetsmiljöverket, som visar att i den mån sexuella trakasserier rapporterats från yrkesgrupper som sjuksköterskor och barnmorskor, så har det framför allt handlat om trakasserier från patienter och anhöriga, snarare än från chefer och arbetskamrater. I den nya undersökningen ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska” svarar dock 26 procent av de som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier att det var en chef eller överordnad medarbetare som varit förövaren. 33 procent anger att det var en kollega eller medarbetare och 69 procent att det var en patient.

-          Sexuella trakasserier från kolleger och överordnade är helt oacceptabelt och arbetsgivarna behöver uppenbarligen agera mer kraftfullt för att motverka detta. Detta är ett resultat av bristande ledarskap och arbetsmiljöarbete från arbetsgivarnas sida. Det beror också på de traditionella hierarkier som fortfarande förekommer inom vården. Det är dags att riva de föråldrade maktstrukturerna, säger Sineva Ribeiro.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering. Till diskriminering räknas sexuella trakasserier såsom inviter, tafsande och kommentarer som är ovälkomna av den de riktas mot. Vårdförbundet påminner nu om fackets viktiga roll som företrädare för medlemmarna i den här typen av frågor.

-          Vårdförbundets fackligt förtroendevalda har en mycket viktig roll på arbetsplatserna. Vi uppmanar våra medlemmar att ta kontakt med oss för rådgivning och för att driva ärenden. Vi måste prata om frågorna på arbetsplatserna och stötta varandra. Vårdförbundet har större möjligheter att driva ärenden än vad Diskrimineringsombudsmannen har, eftersom vi utreder alla ärenden, säger Sineva Ribeiro.

Vad Vårdförbundet gör när det gäller jämställdhet och för att motverka diskriminering:

  • I Vårdförbundets grundutbildning för förtroendevald på arbetsplats är normer och värderingar ett delmoment, där bland annat diskriminering (som sexuella trakasserier faller under) tas upp.
  • Vårdförbundet har undertecknat det fackliga uppropet, #inteförhandlingsbart

Källor:

"Framtidens karriär – Sjuksköterska" http://sjukskoterskekarriar.se/

Arbetsmiljöverket, ”Arbetsmiljön 2015” https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2015-rapport-2016-2.pdf?hl=arbetsmilj%C3%B6n%202016

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073- 10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att man är tydlig både i regelverk och att det finns kunskap och handledning för samtal på arbetsplatsen. Det finns ett mörkertal av trakasserier som sannolikt inte rapporteras och det i sig är ett problem. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
- Sexuella trakasserier från kolleger och överordnade är helt oacceptabelt och arbetsgivarna behöver uppenbarligen agera mer kraftfullt för att motverka detta. Detta är ett resultat av bristande ledarskap och arbetsmiljöarbete från arbetsgivarnas sida. Det beror också på de traditionella hierarkier som fortfarande förekommer inom vården. Det är dags att riva de föråldrade maktstrukturerna.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
- Vårdförbundets fackligt förtroendevalda har en mycket viktig roll på arbetsplatserna. Vi uppmanar våra medlemmar att ta kontakt med oss för rådgivning och för att driva ärenden. Vi måste prata om frågorna på arbetsplatserna och stötta varandra. Vårdförbundet har större möjligheter att driva ärenden än vad Diskrimineringsombudsmannen har, eftersom vi utreder alla ärenden
Sineva RIbeioro, ordförande, Vårdförbundet