Sommarbonus en kortsiktig lösning på långsiktigt problem

Vårdförbundet har kartlagt arbetsgivarnas metoder för att klara av sommarbemanningen i vården och omsorgen. Vanligast är erbjudanden om att ”sälja” semesterveckor och särskilda sommarbonusar, samt sommarvikariat via bemanningsföretag. En annan metod är den kritiserade ”kompetensväxlingen”, där icke kvalificerad personal ska utföra sjuksköterskors arbetsuppgifter.

I Malmö stad erbjuds sjuksköterskor 67 000 kronor i månaden, i Filipstad kan man få 49 500 kronor per månad, Region Västernorrland erbjuder barnmorskor upp till 95 000 kronor per månad, men då via bemanningsföretag. Därtill erbjuds personalen att sälja sina semesterveckor för 15 000 kronor per vecka. I Region Norrbotten kan man få 9 000 kronor per uppskjuten vecka plus 900 - 1300 kronor per extra arbetspass.

-          Även barnmorskor och sjuksköterskor behöver ha en längre och sammanhållen semester, så det kan aldrig vara en långsiktig lösning att försöka köpa medarbetarnas ledighet. Men när det sker så är det rimligt att arbetsgivaren betalar ordentligt för det! Grundproblemet är dock att planeringen inför sommaren brister, år efter år. Det måste arbetsgivarna ta ett ordentligt ansvar för, säger Sineva Ribeiro.

Det förekommer också exempel på så kallad kompetensväxling, där exempelvis underläkare erbjuds sommarvikariat med sjuksköterskeuppgifter, trots att de saknar omvårdnadsutbildning. Detta är Vårdförbundet starkt kritiska till eftersom det sker på bekostnad av patientsäkerheten.

-          Att vårdens arbetsgivare i sin desperation att hålla vårdplatser öppna över sommaren överväger att ersätta sjuksköterskor med andra yrkesgrupper är oacceptabelt. Det är upplägg som forskningen menar försämrar patientsäkerheten och drabbar också våra medlemmars hälsa. Ingen ska skadas av vård och ingen ska bli sjuk av att vårda andra, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

I SCB:s senaste arbetskraftsbarometer uppger cirka 80 procent av arbetsgivarna att de har brist på sjuksköterskor, både nyutexaminerade och erfarna. När Sveriges Kommuner och Landsting undersökte ungas attityder till välfärden som framtida yrkesval 2013, var det tydligt att sjuksköterskeyrket sågs som både viktigt och betydelsefullt. Yrket hamnar dock långt ner när det gäller god arbetsmiljö, bra lön och hög status. Den bilden underlättas inte av återkommande rapporter från vården om sjuksköterskor som säger upp sig i protest mot villkoren i vården eller mot fyrkantiga arbetsgivare, som nu sker på Länssjukhuset i Kalmar, Helsingborgs lasarett och vid diverse vårdinrättningar i Stockholmsregionen.

-          Sveriges kommuner och regioner vet vad vårdköerna, vårdskadorna och de skenande bemanningskostnaderna beror på. Vi är för få barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som vill söka sig till och stanna i yrkena. De vet också att bristen alla talar om egentligen handlar om brist på attraktiva arbetsgivare som erbjuder en lön och löneutveckling som motsvarar utbildningsnivå, kompetens, ansvar och erfarenhet. Politikerna och arbetsgivarna har hittills inte visat viljan eller förmågan göra vad som krävs och det är vad denna avtalsrörelse handlar om, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets yrkande i avtalsrörelsen (SKL & Sobona): Länk pressmeddelande

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sa-hojer-sjukskoterskorna-sina-loner

http://www.barometern.se/nyheter/filipstad-erbjuder-vardvikarier-50-000-i-lon/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=7199631

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/april/de-borde-salja-sina-veckor-dyrare/

https://www.expressen.se/nyheter/barnmorskornas-superlon-inhyrda-far-tre-ganger-mer/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7181194

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/skenande-kostnader-for-bemanning-nar-hundratals-sjukskoterskor-lamnade-i-fjol

https://mitti.se/lansnyheter/skoterskor-sommaren-cancerskandalen/

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-900-3.pdf

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0505/UF0505T02/table/tableViewLayout1/?rxid=94039aba-110a-45bf-8e61-1a337d01b7e1

Bifogad grafik: Andel arbetsgivare som svarar brist, Källa: SCB Arbetskraftsbarometer 2018

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

De vet också att bristen alla talar om egentligen handlar om brist på attraktiva arbetsgivare som erbjuder en lön och löneutveckling som motsvarar utbildningsnivå, kompetens, ansvar och erfarenhet.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet