Steg i rätt riktning om skyddsutrustning till vårdpersonal

Vårdförbundet välkomnar regeringens beslut att tillfälligt ändra reglerna för vilken typ av skyddsutrustning som får användas i vården. Snart kan även utrustning utan CE-märkning godkännas, förutsatt att den ger personalen tillräckligt bra skydd. Vårdförbundet ser detta som ett steg i rätt riktning mot att lösa bristen på personlig skyddsutrustning - så länge det inte innebär sänkt smittskydd för medlemmarna.

- Den akuta och omfattande bristen på skyddsutrustning inom vård och omsorg måste lösas. Det är bra att regeringen försöker hitta snabbspår för att få fram mer utrustning till personalen, så länge det inte görs avkall på personalens säkerhet. Vårdförbundet ser fram emot en redogörelse från Arbetsmiljöverket om myndighetens tänkta metoder och processer för att kunna garantera kvaliteten på skyddsutrustning under perioden, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

- Tillgången till personlig sky
ddsutrustning för att skydda vårdpersonalen från smitta blir än mer angelägen efter WHO:s uppgift om att coronaviruset kan vara luftburet, och även efter Folkhälsomyndighetens uttalande om att så många som 9 av 10 svenskar kan vara smittade utan att veta om det, säger Sineva Ribeiro. 

Vårdförbundet samverkar med och påverkar arbetsgivare på alla nivåer för att säkerställa att de kan ta ett korrekt arbetsmiljöansvar för personalens säkerhet, även i det extremt krävande läget under coronapandemin. Vårdförbundet har tusentals förtroendevalda skyddsombud som tar en viktig roll i att påverka i dessa frågor för medlemmarnas räkning.

- Vårdens arbetsgivaransvar att följa WHO:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår givetvis. När vi nu ser att en växande grupp anställda inom exempelvis sjukhusvård och äldreomsorg smittas, är det oerhört angeläget att vårdpersonalen har korrekt skydd och att personalen testas så att de utan coronasmitta kan rycka in och arbeta med att vårda patienterna. Utan vårdpersonal - ingen vård, säger Sineva Ribeiro.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media