Teamarbete i psykosvården kan ge sjuksköterska från Göteborg Vårdförbundspriset

Agneta Westring, leg. sjuksköterska inom Psykosvård Nordost i Göteborg är en fyra nominerade till Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam. Torsdag den 4 september berättar hon och hennes team mer om sitt arbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Press, radio och tv är varmt välkomna!

Datum: torsdag 4 september
Tid:
kl. 09:00-11:00
Plats:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykosvård Nordost, Byfogdegatan 3, Göteborg

Teamarbete gynnar personer med svår psykisk ohälsa
Psykosvård Nordost är en verksamhet där teamarbetet organiseras utifrån patientens berättelse. Patienten är en självklar teammedlem på alla nivåer och ses som en person inte bara som en patient med en svår psykisk ohälsa, något som många patienter vittnat om som det viktigaste i deras återhämtning.

– Genom att utgå från patientens berättelse och bjuda in patienten som en del i teamet har vårdkvalitén förbättrats avsevärt för personer med svår psykisk ohälsa. Arbetsmodellen visar också att när vårdens professioner samarbetar multiprofessionellt får vi ut mer av var och ens kompetens, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Teamarbetet på Psykosvård Nordost gör det även möjligt för medarbetarna att påverka den egna arbetssituationen. De multidisciplinära teamen bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, skötare, psykolog, kurator och läkare har varit en förutsättning för utvecklingen. De olika professionerna har ett bra samarbete samtidigt som respektive profession utvecklas.

Ett av de största vårdpriserna
Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas ut årligen av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Med priset uppmärksammas medlemmar i Vårdförbundet, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, som har gjort framstående insatser och bidragit till utveckling av svensk vård. Den totala prissumman i år är 500 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet. Vinnaren presenteras och priset delas ut den 8 oktober på Vårdgalan på Hotel Anglais i Stockholm.

Tema 2014: Teamarbete
2014 års tema för Vårdförbundspriset är teamarbete. Teamarbete är en nyckelfaktor för att nå en personcentrerad och säker vård av hög kvalitet. Multiprofessionella team anses kunna bidra till en större helhetssyn, bättre kliniska resultat, en effektiv vårdkedja och positiva patientutvärderingar av vårdkvalitet.

Mer information om Vårdförbundspriset, Vårdgalan och de fyra kandidaterna finns på www.vardforbundet.se/vardforbundspriset

För mer information kontakta:

Elisabeth Flygare, anestesisjuksköterska, förtroendevald samordnare Vårdförbundet/SU tel: 031-342 10 00, mobil: 070-732 39 81
Sandra Zetterman, pressekreterare Vårdförbundet, tel: 08-14 77 30, mobil: 070-317 67 88 
Benny Granberg, Folksam, mobil: 070-911 62 14

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media