Ulrica Nilsson från Stockholm vinner Vårdförbundspriset och Gunilla Berg från Ronneby är Årets Vårdchef

Report this content

Årets Vårdförbundspris i samarbete med Folksam går till Ulrica Nilsson, specialistsjuksköterska i anestesi och professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm. Hon tilldelas 250 000 kronor för sitt arbete med RAPP, en app för digital personcentrerad och nära vård. Thérèse Garthman, kirurgisjuksköterska/tillförordnad vårdenhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tilldelas 150 000 kronor för sitt arbete med bedside-avstämningar. Moa Gullbrand, sjuksköterska i Umeå kommun, tilldelas 100 000 kronor för sitt arbete med covid-team inom hemsjukvården. Årets Vårdchef heter Gunilla Berg och tilldelas 50 000 kronor och Christina Santala Häggemark tilldelas 25 000 kronor som Årets studenthandledare.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Priset ska premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård. Det delades ut idag på ”Vårdgalan” där H.M drottning Silvia och socialminister Lena Hallengren (S) höll digitala hyllningstal till Vårdförbundets medlemmar.

Årets vinnare av det stora Vårdförbundspriset är Ulrica Nilsson som får 250 000 kronor. ulrica.nilsson@ki.se, 070-2078287 ”RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård”
Se film om vinnaren

Juryns motivering lyder: ”Ulrica Nilsson har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram en app för uppföljning av patienter som genomgått dagkirurgiska operationer. Via appen får patienten rapportera symtom men kan också välja att få kontakt med sjuksköterska, för råd och stöd. Hjälpmedlet erbjuder en tillgänglig vård på patientens villkor, i en tid som kännetecknas av många frågor och ett stort informationsflöde. Det ger vårdgivaren möjlighet att ta sitt ansvar samtidigt som man visar tilltro till och förskjuter makten till patienten. Evidens finns för att appen är kostnadseffektiv samtidigt som den gör att patienten känner sig trygg och sedd och får mindre symtom och postoperativa besvär. Den ger också möjlighet för vården att utifrån patientens inspel om sin situation långsiktigt förbättra vården och egenvården för hela patientgruppen. Appen är ett lysande exempel på hur det går att bedriva framtidens personcentrerade vård med stöd av det digitala.”

Andra pristagare är:

Thérèse Garthman, kirurgisjuksköterska/tf vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som får 150 000 kronor. therese.garthman@vgregion.se, 070-0824568 ”Bedside-avstämning -  patienten äger sin egen berättelse” Istället för överrapportering på expeditionen har Thérèse Garthman varit drivande i att få till ett arbetssätt där teamet, i form av sjuk- och undersköterskor, stämmer av vid patientens säng vid personalbyten. Så kallad ”bedside-avstämning”. Detta ger mer tid hos patienten och gör denne delaktig i sin egen vård, öppnar upp för kommunikation och skapar trygghet och struktur i vardagen. Men kanske viktigaste av allt gör avstämningen så att patienten får äga sin egen berättelse. Genom att utmana traditionella arbetssätt och ställa makthierarkier på ända blir förhoppningsvis både patienten och sjukvårdspersonalen lite klokare. Bedside-avstämning är ett arbetssätt som bäddar, i dubbel bemärkelse, för en tryggare och mer personcentrerad vård.  Se film om projektet
 

Moa Gullbrand, sjuksköterska, Hemsjukvården Umeå Kommun, får 100 000 kronor.
moagullbrand@gmail.com, 073-0721506 "Covid-team i hemsjukvården”
När pandemin kom tog hemsjukvården i Umeå, med Moa Ullbrand i spetsen, chansen att utveckla nya rutiner och arbetssätt för att ge covid-smittade i hemsjukvården en så bra och enhetlig vård som möjligt. Med ett särskilt covid-team och nära samarbete med hemtjänsten har man kunnat minimera antalet vårdkontakter och arbeta mer personcentrerat och patientsäkert. Att arbeta nytänkande och strukturerat i en svår stund har inte bara minskat smittspridningen och skyddat personal i riskgrupp, det har också inneburit mer fokus på patienten, ökad trygghet och bättre kontinuitet - och lett till att hemtjänst och hemsjukvård har ”hittat” varandra. En förhoppning är nu att detta arbetssätt kan leva kvar, vidareutvecklas och spridas till andra även efter att den akuta situationen lagt sig. Se film om projektet

 

Gunilla Berg från hemsjukvården i Ronneby är Årets Vårdchef och får 50 000 kronor. - Se film med vinnaren

Priset går till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar hälso- och sjukvårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet.  Årets vinnare är Gunilla Berg, enhetschef Vård och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården Ronneby.
”En kunnig och påläst chef med stort intresse och engagemang för sitt arbete, sina medarbetare och med utgångspunkt från patienten”
gunilla.berg@ronneby.se, 073-4332677, 070-1730722
Hens driv, målmedvetenhet och tydlighet skapar reda i ett annars komplext arbete. Hen ser och tar till vara kompetensen i arbetsgruppen, stöttar sina medarbetare och ger dem förtroende, vilket gör att de växer och utvecklas. Med en innovativ ådra och ett lösningsfokuserat arbetssätt, ser denna chef möjligheterna framför hindren och har gått utanför boxen för att skapa en enhet som är i framkant när det gäller personcentrerad vård. Med både ökad livskvalitet hos patienterna och minskade kostnader för verksamheten som resultat. Kandidaten är en chef med mod, som står upp för det hen tror på, inte duckar för svåra frågor eller väljer den enkla vägen. En chef som anstränger sig för att bedriva den bästa vården för de som behöver den, utan att göra avkall på sin eller sina medarbetares arbetsmiljö. En ledare som leder med både hjärna och hjärta.

 

Årets Studenthandledare är Christina Santala Häggemark som får 25 000 kronor.
Sjuksköterska, Psykiatri sydväst, Heldygnsvårdssektionen, SLSO Huddinge, Psykiatrisk intensivvårdavdelning (PIVA) M69

Christina är en erfaren och engagerad sjuksköterska som både är dedikerad sitt yrkesval och brinner för att lotsa nya kollegor till yrket. Ödmjukhet, respekt och professionalitet är hennes signum och med fokus på både patient och student visar hon hur en sjuksköterska inom psykiatrisk vård gör skillnad. Hon tydliggör vikten av en personcentrerad vård och låter patienternas behov ta plats, samtidigt som hon ser sina studenter där de är. Christina har ett långvarigt och gott samarbete med flera lärosäten och en förmåga att anpassa sig följsamt efter deras olika lärandemål såväl som efter studenternas skiftande bakgrund och förmågor. Med omsorg stöttar hon även studenter som har svårigheter med kunskapsmålen och får dem att blomma.Genom att skapa trygghet och varsamt locka fram sina studenters kapacitet hjälper hon dem till självständighet samtidigt som hon också väcker intresse hos dem, för en psykiatrisk vård som kan kännas utmanande för många. Christina Santala Häggemark är den typ av handledare som alla studenter skulle behöva.

Vårdförbundets pressjour: 0703 10 30 09

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media