Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa

Patientsäkerheten äventyrades i tisdags när flera IT-system på Stockholms sjukhus slogs ut i timmar. Det är bara ett exempel på allvarliga IT-haverier som skett. I dag överlämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.

De som arbetar inom vård och omsorg tycker att eHälsa har en enorm potential att underlätta arbetet. Tyvärr är vardagen för exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fylld av ålderdomliga it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen.

Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskap, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare.

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika eHälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat.

I rapporten har vi belyst problem, lösningar och forskning inom området. Vår förhoppning är att den ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för eHälsa

Vi övertygade om att eHälsosystemens användbarhet kan öka genom att:

  • förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling, förvaltning och implementering av eHälsa
  • tillgodose att kompetens och engagemang inom eHälsa finns på alla nivåer i ledningen
  • aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av eHälsa
  • initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
  • standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation
  • säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur
  • tillsyna eHälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter

Rapporten är bifogad som pdf (scrolla ner).

För mer information:

Annelie Nordström, ordförande Kommunal, tfn: 010-442 71 30

Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, tfn: 070-676 00 13

Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund, tfn: 070-773 03 10

Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, tfn: 073-326 60 02

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, tfn: 070-564 21 25

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media