Välkommen till genusyrsel och normuppror hos Vårdförbundet i Almedalen

Press, radio och tv är välkomna!

Kom och debattera med oss!
Antologin ”Genusyrsel och Normuppror” som handlar om hur normer påverkar självbilder, livsval och bemötande lanseras i Almedalen. Twitter: #genusyrsel

"Offerkoftan är kastad"

Tid: klockan 13:30 -14:45
Datum: Onsdag 3 juli
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1 i Visby med afternoon tea

Medverkande:
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Åsa Moberg, författare, Ulrika Blumfelds, sjuksköterska och en av de första talespersonerna för Inte under 24 000, Henrik Eriksson, sjuksköterska, professor och maskulinitetsforskare och Sofia B Karlsson, jämlikhetskonsult. Politikerdebatt med Ylva Johansson, S, Tomas Eriksson, MP, och Anna Starbrink, FP. Moderator: Maria Ejd.

”Inte ens på Florence Nightingales tid var sjuksköterskeyrket ett kall. Ändå lever normen om den självuppoffrande (kvinnliga) sjuksköterskan kvar än idag. Vad händer då när blivande sjuksköterskor ställer sig på barrikaden och kräver att bli rätt värderade och vägrar en ingångslön under 24 000?

Kvinnor har vårdat i alla tider. Är det något märkvär­digt med det? Det är både märkvärdigt och värdefullt. Alldeles extra märkvärdigt – fast på ett annat vis – blir det när en man vårdar och kallas syster. Det är då genusyr­seln tar fart. Sveriges första manliga sjuksköterska blev utskrattad och hånad. Han uppfattades till och med som ett aprilskämt när han tog sin examen 1 april 1954. Dagens manliga sjuksköterskor kan fortfarande få känna på att de är ett hot mot en rådande bild av vad manlighet är. Alla är vi bärare av normer och yrseln fortsätter när personal möter patienter som bryter mot det förväntade. Är det säkert att de två kvinnorna som kommer till akuten är väninnor? Och får det någon betydelse att mannen vid inskrivningen heter Ahmed och inte Hans?”

Tio skribenter bidrar till vår antologi (Kent Wistis satiriska texter o bilder illustrerar varje kapitel).:

Åsa Moberg, författare och journalist, skriver om Florence Nightingale, som felaktigt har tolkats som förespråkare av sjuksköterskeyrket som ett kall. Hon var förstås sjuksköterska men kanske i första hand Europas främsta forskare inom statistik.

Katrine Kielos, skribent, ifrågasätter ekonomin som norm

Sofia B Karlsson, jämlikhetskonsult, berättar om hur normkritik är kopplad till vårdens vardag och hur vi väljer yrke. Hon har bland annat intervjuat killar i AIK.

Henrik Eriksson, sjuksköterska och professor, skriver om mannen i vården – och vården i mannen.

Klara Regnö, doktorand i genus, organisation och ledning, berättar om sin forskning kring chefskapets könsmärkta villkor.

Kawa Zolfagary, skribent och debattör, skriver om vithetsnormen, hur den märks i vården och på andra håll i samhället

Kent Wisti, universitetspräst och satirtecknare, skriver om andlighet och kommenterar varje kapitel med sina pricksäkra teckningar.

Signe Bremer, doktorand i etnologi, utmanar med ett kapitel om vårdens möte med transsexuella patienter.

Maria Sedemark, styrelseledamot för HBTQ- sjuksköterskorna, berättar om vad det kan innebära att inte ingå i heteronormen.

Ulrika Blumfelds, sjuksköterska och grundare av ”Inte under 24 000”, berättar om kampen för en skälig lön och vilka normer hon bröt mot på vägen.

För mer information kontakta:
Sandra Zetterman, pressekreterare, tfn: 08-14 77 30
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media