Välkommen till Vårdmötesplats Visby!

För att nå den bästa vården måste man ha tillgång till den bästa kunskapen. Vårdförbundets program under Almedalsveckan visar med flera exempel hur vården kan bli säkrare och mer effektiv när vår kunskap kan användas fullt ut.

Almedalen är också Vårdtågets elfte och sista station. Under våren turnerade Vårdtåget genom Sverige för att lyfta medlemmars kunskap som avgörande för vårdens utveckling. Nu kommer alltså vårdtåget till Visby, trots att det sedan länge saknas järnväg på Gotland.

Frukostsamtal med riksdagspartierna
Vårdförbundets program på Vårdmötesplatsen innehåller dagliga frukostsamtal med riksdagspartierna om en säker och hälsosam vård.

Vården behöver anställa – är ungdomarna intresserade?
Vårdförbundet har under våren genomfört en undersökning bland ungdomar om deras inställning till och förväntningar på den svenska vården. Varje förmiddag diskuteras framtidens vård med ungdomsförbunden.

Onsdag den 7 juli arrangerar Vårdförbundet tre seminarier på Vårdmötesplatsen och på eftermiddagen delar vi ut SalusAnsvars vårdpris.

10:00-11:00 10 punkter för en god och säker hemsjukvård
Allt fler människor vårdas i hemmet, något som ställer krav på kunskap och resurser inom sjukvården.

12:00-13:00 Mat, sprit och tobak - hur förebygger vi beroende?
Lunchdiskussion om förebyggande arbete med olika former av beroenden. Hur kan hälsosamtal användas i preventivt syfte?

14:00-15:00 Avskaffa akutmottagningen?!
Akutmottagningar är mycket hårt belastade. Genom att bland annat utnyttja sjuksköterskornas kompetens kan många patienter komma till rätt vårdinstans utan att gå via akuten.

16:00 är det dags at dela ut SalusAnsvars Vårdpris 2010
SalusAnsvars Vårdpris är ett av Sveriges största inom vårdområdet med en prissumma på 250 000 kronor. Vinnaren ska ha bidragit till en säkrare vård för patienterna. Priset delas ut av Kenneth Johansson, C, ordförande i Riksdagens socialutskott.

Vårdförbundet finns på plats i Visby under hela Almedalsveckan 4-10 juli.
Välkommen till Hästgatan 1, invid Donners plats.

Hela Vårdförbundets program hittar du på vår webbplats: www.vardforbundet.se/almedalen2010

Presskontakt
Alf Lindberg 070-310 30 09

Taggar:

Prenumerera