Var tredje svensk upplever att sjukvården blivit sämre

72 procent av svenska folket är nöjda med vårdens bemötande, men var tredje väljare upplever att vården utvecklats till det sämre de senaste tre-fyra åren. Kvinnor, äldre och rödgröna väljare är mer nöjda med bemötandet än män och yngre. Det visar en ny undersökning av Novus på uppdrag av Vårdförbundet. För att komma till rätta med bristerna krävs enligt Vårdförbundet att vården blir bättre på att rekrytera och behålla attraktiv kompetens som sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Den färska opinionsundersökningen visar att var tredje väljare anser att vården utvecklats till det sämre de senaste tre-fyra åren. Endast åtta procent svarar att den blivit bättre. Av undersökningen framgår också att 72 procent av svenskarna är nöjda med vårdens bemötande, men att var tionde svensk är missnöjd.

-          Många säger att vården är bra när man väl kommer i kontakt med den. Men missnöjet med vården växer på många håll i landet. Om inget görs nu riskeras tilltron till den offentligt finansierade vården och i förlängningen svenska folkets hälsa, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Personer bosatta utanför större städer är generellt sett mer pessimistiska i sin syn på vården. 37 procent av dem som inte bor i en större stad anser att vården utvecklats till det sämre, att jämföra med 27 procent i Stockholm.

Enligt Vårdförbundet beror det växande missnöjet med vården på vårdköer och på en icke jämlik vård till samhällets olika grupper.

-          Vårdköerna beror inte på att det är ont om vårdplatser i form av operationssalar, sängar eller utrustning. Köerna beror att vårdplatserna inte kan hållas öppna eftersom det saknas personal med rätt kompetens, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet menar att vården behöver bli bättre på att locka och behålla främst sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men att det även råder brist på barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Statistik från OECD visar att antalet sjuksköterskor per capita är betydligt lägre än i övriga Norden. [1]

-          Utan sjuksköterskor fungerar inte vården. Det är dags att göra vården mer attraktiv så att fler väljer att utbilda sig inom dessa livsviktiga yrken. Arbetsmiljön måste också bli bättre så att vårdpersonalen stannar, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet är det fackförbund som organiserar flest medlemmar inom hälso- och sjukvården och jobbar för att sjukvårdsdebatten ska intensifieras och konkretiseras under valåret.

-          Det växande missnöjet har gjort vården till den viktigaste valfrågan. Vårdförbundet riktar nu en tydlig uppmaning till politikerna om att rekryteringen av fler sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor måste stå högst på den politiska dagordningen, säger Sineva Ribeiro.

Om Novus-undersökningen

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Vårdförbundet ställt frågor om bemötandet i sjukvården. Kort om undersökningen:

  • Fältperiod: 7–14 mars 2018
  • Antal genomförda intervjuer: 1017 genomförda telefonintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre
  • Urval: urvalet har dragits ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel
  • Viktning: resultaten har viktats på kön/ålder, utbildning och politisk preferens i riksdagsvalet 2014.

Fler resultat ur undersökningen:

  • Fler kvinnor än män är nöjda med bemötandet i vården. 34 procent av kvinnorna och 28 procent av männen svarar att de själva eller deras anhöriga fått ett mycket bra bemötande.
  • Äldre i åldern 50-79 är mer nöjda än personer under 50 år.
  • 29 procent av alliansväljarna anser att bemötandet i vården varit mycket bra mot 37 procent av de rödgröna väljarna.

Resultat

Förklaring till tabellerna

Se bifogad PDF med färgkodade tabeller. Rödmarkerade siffror är statistiskt signifikanta avvikelser under, och grönmarkerade är signifikanta avvikelser över totalvärdet.

Fråga: Om du tänker tillbaka på vilket bemötande du och/eller dina anhöriga fått inom vården det senaste året, hur skulle du beskriva det, på det hela taget?

Totalt Man Kvinna 18-49 år 50-79 år
Antal intervjuer 1017 514 503 565 452
Mycket bra bemötande 31 % 28 % 34 % 22 % 41 %
Ganska bra bemötande 41 % 40 % 42 % 43 % 39 %
Varken bra eller dåligt bemötande 13 % 16 % 9 % 17 % 7 %
Ganska dåligt bemötande 7 % 7 % 8 % 8 % 6 %
Mycket dåligt bemötande 3 % 3 % 2 % 3 % 1 %
Har ej varit i kontakt med vården senast året 5 % 6 % 5 % 6 % 5 %
Vet ej 1 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Fråga: Om du jämför med för 3-4 år sedan, tycker du att sjukvården på det hela taget utvecklats till det bättre/samma som tidigare/sämre/vet ej (obs inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen):

Totalt Man Kvinna
Antal intervjuer 1017 514 503
Bättre 8 % 9 % 8 %
Samma som tidigare 39 % 40 % 38 %
Sämre 33 % 33 % 33 %
Vet ej 19 % 18 % 21 %

Partipolitisk fördelning på frågan ovan:

M+L+C+KD S+V+MP
Antal intervjuer 325 326
Bättre 11 % 11 %
Samma som tidigare 35 % 47 %
Sämre 36 % 23 %
Vet ej 18 % 19 %

Geografisk fördelning på frågan ovan:

Stockholm Mellan-sverige Småland och öarna Sydsverige Väst-sverige Norrland
Antal intervjuer 233 255 85 150 202 91
Bättre 12 % 9 % 12 % 4 % 7 % 5 %
Samma som tidigare 41 % 40 % 24 % 37 % 46 % 33 %
Sämre 27 % 35 % 43 % 41 % 27 % 39 %

[1] Källa: OECD https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm och Vårdfokus https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/januari/sverige-har-fa-sjukskoterskor-jamfort-med-vara-grannlander/

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media