Vårdförbundet: Arbetsgivarnas ansvar att motverka rasism och diskriminering av vårdpersonal

Report this content

Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi mötte idag representanter för arbetsgivare och facken för samtal om att vårdpersonal väljs bort av patienter, på grund av etnicitet, hudfärg, namn eller ursprung. Vårdförbundet anser att det är arbetsgivarnas ansvar att detta upphör och efterlyser en tydlig handlingsplan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regionerna för att säkra att vårdpersonal inte utsätts för rasism och diskriminering.

Under sommaren har det framkommit uppgifter i Dagens Nyheter om att vårdens arbetsgivare tillåter att patienter väljer bort vårdpersonal, på grund av bland annat hudfärg. Under mötet med Lena Hallengren och Märta Stenevi framförde Vårdförbundet att det ska vara självklart att legitimerade yrkesutövare inte bedöms utifrån etnicitet eller annan typ av diskriminering eller särbehandling.

Varje dag går välutbildad vårdpersonal till jobbet i syfte att lindra, bota och hjälpa den som blivit sjuk. Det är arbetsgivaren som ska säkerställa att den person som de har anställt har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, både språkligt och professionellt. Därför är det orimligt att vissa arbetsgivare verkar tillåta patienter att välja bort kunniga medarbetare på grund av deras hudfärg eller namn, istället för att stå upp för att samtliga deras anställda har den kompetens som patienten behöver för att få hjälp, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet framförde idag till statsråden att det främst är arbetsgivarnas ansvar att förhindra att hälso- och sjukvårdens hårt arbetande medarbetare utsätts för detta, men att förbundet väntar sig ett tydligt ställningstagande och uppföljning även från regeringen.

- Vården är en grundläggande och viktig samhällsfunktion och vi behöver varenda en som tagit sig tiden att utbilda sig till vårdens livsviktiga yrken. De är tyvärr ofta för få idag, vilket vi blivit varse inte minst under pandemin. För att vända den utvecklingen krävs många saker – en är att aldrig tillåta rasism eller diskriminering mot personal, och här behöver regeringen, SKR och enskilda arbetsgivare arbeta tillsammans med oss fackförbund tydligt markera att detta måste upphöra, säger Sineva Ribeiro.

Vi uppmanar Vårdförbundets medlemmar att höra av sig till oss för facklig rådgivning och stöd om rasism eller diskriminering förekommer på arbetsplatsen, ingen ska behöva stå ensam i detta, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets ordförande finns tillgänglig för intervjuer och nås via pressjouren: 0703 10 30 09

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media