Vårdförbundet: Bra med krislägesavtal även i Region Jönköping

Report this content

Nu har även Region Jönköping ansökt om att få krislägesavtalet aktiverat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), något som Vårdförbundet uppmanat till. SKR har nu beviljat det och avtalet gäller för medarbetarna inom covid-19-vården samt i förekommande fall den opererande vården, på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Vårdförbundet välkomnar att medlemmarna får skälig ekonomisk ersättning för sitt hårda arbete under det ansträngda läget i Jönköping, med hög smittspridning och tung belastning på vården, men varnar samtidigt för att det inte är långsiktigt hållbart med så hög belastning på personalen som krislägesavtalet medger.

- Vårdförbundet har framfört till region Jönköping att krislägesavtalet måste aktiveras. Det är just för den här typen av tuffa situationer som vi tecknat avtalet med SKR. Vi förutsätter dock att arbetsgivaren använder krislägesavtalet förnuftigt och lägger upp en genomtänkt strategi för hur medlemmarna ska hålla i längden. Ingen vet hur länge detta extrema läge kommer att vara och medlemmarna kommer behövas även framöver, säger Irene Sjövall Sanned, ordförande i Vårdförbundet avdelning Jönköping.

Vårdförbundets medlemmar (barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor) har under årets sista veckor arbetat mycket hårt, och kommer med största sannolikhet att beordras in för att arbeta mycket övertid under helgerna och framöver. Aktiveringen av krisavtalet beviljades av SKR den 4 januari och omfattar medarbetarna inom covid-19-vården samt i förekommande fall den opererande vården på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

- Det är smärtsamt uppenbart att region Jönköping nu måste schemalägga sin personal på ett mer flexibelt sätt än vad arbetstidslag och kollektivavtal medger, för att kunna bemanna covidvården på ett patientsäkert sätt. Då är krislägesavtalet det överenskomna formaliserade sättet att göra det på. Med avtalet får medlemmarna maximal ersättning för de uppoffringar man nu tvingas göra, säger avdelningsordförande Irene Sjövall Sanned, Vårdförbundet avdelning Jönköping.

Krislägesavtalet kan innebära 48-timmarsveckor och extremt tuffa arbetspass, med fler svårt sjuka patienter än vanligt per medarbetare, och är en högst tillfällig lösning.  Krislägesavtalet löser bara bemanningsproblemen i det akuta läge som regionen befinner sig i nu och är inte en långsiktig modell för hur vården ska bemannas patientsäkert och hållbart för personalen.

- Vården är i ett extremt ansträngt läge nu: förutom Region Jönköping har även Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen aktiverat krislägesavtalet och fler regioner kan komma att följa efter. Vårdförbundet vill se krislägesavtal om och när det behövs, istället för lokala arbetstidslösningar där medlemmar tvingas arbeta mer än heltid utan rimlig ersättning. Det är ett måste att våra medlemmar får skälig ekonomisk ersättning för det enorma arbete som görs nu, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Den nationella bristen på yrkesgrupperna barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, är svår i alla regioner. Vårdförbundet uppmanar politiker och arbetsgivare i kommuner och regioner att i närtid aktivera krislägesavtalet om det behövs – samtidigt kräver förbundet att arbetsgivarna ändå säkerställer medlemmarnas rätt till vila och återhämtning, samt att de tar ett mer långsiktigt ansvar för vårdens kompetensförsörjning.

Om avtalet:
Krislägesavtalet mellan SKR och Vårdförbundet tecknades 26 mars 2020 och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan, där den anställda får 220 procent av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att schemalägga längre och fler arbetspass för personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utöver Region Jönköping har även Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen aktiverat krislägesavtalet.

Kontakt för intervjuer och mer information:

Irene Sjövall Sanned, ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping 072-525 84 78 
Vårdförbundets presstjänst 0703 10 30 09 (ej sms)

Prenumerera

Media

Media