• news.cision.com/
  • Vårdförbundet/
  • Vårdförbundet: Bra med M, V och KD:s förslag till ändringsbudget 2021 för fler sjuksköterskor till kommunala äldrevården

Vårdförbundet: Bra med M, V och KD:s förslag till ändringsbudget 2021 för fler sjuksköterskor till kommunala äldrevården

Report this content

Vårdförbundet välkomnar det förslag till ökning av statens budget som Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna idag presenterat tillsammans. Det är positivt att fler partier lägger konkreta förslag om pengar till kommunerna för fler sjuksköterskor, för att öka kvaliteten och patientsäkerheten i äldrevården.

Vårdförbundet har under många år varnat för bristerna inom äldreomsorgen och äldrevården och krävt satsningar på fler sjuksköterskor till kommunerna och förbundet välkomnade coronakomissionens tydliga rekommendationer om att det bör finnas sjuksköterskor på plats på varje särskilt boende för äldre, dygnet runt under veckans alla dagar.

- Som Vårdförbundet påpekat i flera års tid så behövs det fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till den kommunala  vården av äldre, både nu under pandemin men också för framtida hälso- och sjukvård för denna stora patientgrupp. De äldre har inte tid att vänta, det behövs en kompetenshöjning inom äldrevården i form av fler sjuksköterskor och positivt att vi ser en ökad politiskt handlingskraftighet med förslag om det, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång till medicinska insatser men också för att den övriga personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling.

- Vi hoppas att den här typen av satsningar på sjuksköterskor ska inspirera kommunerna att lära av varandra att investera i sjuksköterskekompetens. I kommuner där man har en hög omvårdnadskompetens med legitimerade sjuksköterskor som arbetar personcentrerat med sammanhållen vård och omsorg, och med god tillgång till specialistsjuksköterskor och där sjuksköterskor ingått i lednings- och krisgrupper, har äldrevården fungerat bättre, säger Sineva Ribeiro.

Trots att behoven av sjuksköterskekompetens ökar visar statistik från Socialstyrelsen att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård minskar. Professor Marta Szebehely har påpekat att var femte medarbetare på äldreboenden i Norge är en sjuksköterska, medan det i Sverige bara är var femtonde eller tjugonde.

- Vårdförbundet vill se en omdefiniering av vård och omsorg om äldre: I stället för att betrakta det som ett grundläggande skyddsnät för elementärt stöd till äldre personer som inte länge klarar sig själva, vill vi arbeta mer förebyggande och proaktivt tillsammans med de äldre. Genom personcentrerad omvårdnad som leder till att du som äldre uppnår optimal hälsa, ”trots” att du har en eller flera sjukdomar. Äldrevård får inte bara handla om att säkra överlevnad utan det ska givetvis också handla om att arbeta för livskvalitet, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet har följande krav för en bättre äldrevård:

  • Fler sjuksköterskor till äldrevården: högre grundbemanning med fler legitimerade sjuksköterskor, minimum är sjuksköterska på plats på varje särskilt boende för äldre, dygnet runt under veckans alla dagar. Fler sjuksköterskor i ledning och krisledning.
  • Förstärk den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) ställning och få fram fler specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre, distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor och demenssjuksköterskor.
  • Bredda regeringens äldreomsorgslyft att även gälla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor.
  • Nationellt hälsoprogram för äldre (i likhet med barnhälsovårdprogrammet)

Vårdförbundets ordförande finns tillgänglig för kommentarer och intervjuer och nås via pressjouren 0703 10 30 09 (ej sms).

VÅRDFÖRBUNDET,

Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media