Vårdförbundet: Gör vårdpersonalens arbetsmiljö till en valfråga

Report this content

S föreslagna investeringar i personal, på vidareutbildning och arbetsmiljö är nödvändiga för att korta köerna och öka patientsäkerheten. För att lösa vårdens verkliga problem behövs mer än pengar. En lagreglering av arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda betald specialistutbildning på arbetstid är nödvändig, liksom en strukturell satsning på högre löner för att locka och behålla rätt kompetens till vården.

Under valrörelsen kommer förslag från de politiska partierna om hur vården ska förbättras, nu senast från S som nyligen presenterat en stor satsning på vårdpersonalen. Vårdförbundet erbjuder nu kommentarer på detta utspel.

-          Sverige har en vård i världsklass – om man som patient väl får ”komma till”. Vårdens tillgänglighet och kvalitet är inte heller jämlik mellan samhällets olika grupper. Dessa problem är effekter av vårdens arbetsgivares problem med att rekrytera och behålla kompetens, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet delar Socialdemokraternas beskrivning av vårdens problem och efterfrågar än mer konkreta lösningar av nationell karaktär. Mer legitimerad personal är absolut nödvändigt för att korta köerna och öka vårdens tillgänglighet för patienter. Det behövs också satsas på den befintliga personalens arbetsvillkor, där lönenivåerna och bristen på löneutveckling är det som leder till att personal slutar.

-          Sjukvården behöver kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder för att minska lönegapet till manligt dominerade yrken med samma utbildningslängd och svårighetsgrad. Personer med attraktiv kompetens måste se ett värde i att stanna i yrket och i att vidareutbilda sig, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Socialdemokraternas satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor är välbehövlig. Det råder fortsatt stor brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor generellt, både idag och på fem års sikt.

-          Politikernas förslag om öronmärkta pengar till vidareutbildning av vårdpersonal är en viktig pusselbit. Det behövs också ett tryck på att medlen faktiskt används. Arbetsgivarna har i dagsläget ofta inte möjlighet att släppa personal till utbildningarna. Vi vill att kommande regering lagstadgar om huvudmännens ansvar att vidareutbilda, så att man förmås planera verksamheten bättre, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Väljarna rankar sjukvården som den viktigaste politiska frågan i valet i höst och problemen inom vården är många. Vårdförbundet är det fackförbund som organiserar flest medlemmar inom hälso- och sjukvården och jobbar för att sjukvårdsdebatten ska intensifieras och konkretiseras under valåret.

Kontaktpersoner för media:

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro finns tillgänglig för media för kommentarer på Socialdemokraternas förslag och nås via pressjouren 0703 10 30 09.

Vårdförbundets lokala avdelningsordförande finns tillgängliga för intervjuer och kommentarer till media i samband med statsministerns besök på respektive ort, och nås via pressjouren 0703 10 30 09 eller direkt:

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Politikernas förslag om öronmärkta pengar till vidareutbildning av vårdpersonal är en viktig pusselbit. Det behövs också ett tryck på att medlen faktiskt används. Arbetsgivarna har i dagsläget ofta inte möjlighet att släppa personal till utbildningarna. Vi vill att kommande regering lagstadgar om huvudmännens ansvar att vidareutbilda, så att man förmås planera verksamheten bättre.
Sineva Ribeirio, ordförande, Vårdförbundet