Vårdförbundet: Kostnaderna för hyrpersonal ökar – lönesatsa på ordinarie personal istället

Report this content

När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redogör för hälso- och sjukvårdens kostnader för inhyrd personal för helåret 2019 är det tydligt att den offentligt finansierade vården återigen misslyckas med att minska sitt beroende av hyrpersonal. Vårdförbundet vill se lönesatsningar på den ordinarie personalen för att regioner och kommuner ska lyckas bemanna sina verksamheter och banta kostnaderna till hyrföretagen.

Framför allt är bristen på sjuksköterskor ett fortsatt problem och SKR:s sammanställning visar att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 14 procent och 31 procent inom primärvården. Överanvändning av hyrpersonal är ett symptom på vårdens grundläggande rekryteringsproblem, där man i ren desperation betalar dubbelt så mycket för inhyrda sjuksköterskor och barnmorskor som för sin fasta personal.

- År efter år misslyckas regionerna med att säkra sin grundbemanning i vården och måste ta hjälp av inhyrda sjuksköterskor, som kostar skattebetalarna betydligt mer än den ordinarie personalen.  Det blir ett slags vårdens moment 22, där de som bäst behövs i vården lämnar för bemanningsföretag, för att villkoren inom den offentligt styrda vården är för dåliga, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundets sammanställning av officiell statistik från SKR och Socialstyrelsen visar att det i Sverige finns över 12 000 legitimerade sjuksköterskor som inte alls arbetar inom hälso- och sjukvården - de har helt lämnat vården för andra branscher. Och drygt 18 000 sjuksköterskor har valt att arbeta för privata arbetsgivare inom vården, exempelvis bemanningsföretag.

- Vi pratar ofta om bristen på sjuksköterskor, och det stämmer att vi har lägre andel sjuksköterskor per capita än en del andra nordiska länder. Men det är också viktigt att konstatera att det finns sjuksköterskor på marknaden, men att de uppenbarligen väljer bort den offentliga vården eller till och med lämnat sektorn helt! Nu måste regionerna jobba med löner och arbetsmiljö för locka tillbaka dem, säger Sineva Ribeiro.

Lösningar finns i form av rejäla lönesatsningar på ”särskilt yrkesskickliga” inom ramen för det nya kollektivavtalet (HÖK 19) mellan Vårdförbundet, SKR och Sobona. Enligt avtalet ska regionerna uppvärdera särskilt yrkesskickliga och erfarna barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor just i syfte att kunna behålla och rekrytera dessa nyckelkompetenser.

- Det finns inga genvägar, för att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens så måste regionerna ge lön, löneutveckling och andra villkor som matchar våra medlemmars kunskap och erfarenhet, säger Sineva Ribeiro.

 

Vårdförbundet om bemanningsföretag
Vårdförbundet har många medlemmar som arbetar för bemanningsföretag och ser att det är bra att dessa företag finns, för att täcka upp vid bemanningstoppar och tillfällig frånvaro med mera. Bemanningsföretagens närvaro innebär också att Vårdförbundets medlemmar har fler möjliga arbetsgivare att välja mellan på arbetsmarknaden, vilket är positivt. Men hyrpersonal kan inte lösa grundbemanningen inom vården, på det sättet som de används idag. En god och säker vård i världsklass ska inte bygga på tillfällig personal.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi pratar ofta om bristen på sjuksköterskor, och det stämmer att vi har lägre andel sjuksköterskor per capita än en del andra nordiska länder. Men det är också viktigt att konstatera att det finns sjuksköterskor på marknaden, men att de uppenbarligen väljer bort den offentliga vården eller till och med lämnat sektorn helt! Nu måste regionerna jobba med löner och arbetsmiljö för locka tillbaka dem.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet