Vårdförbundet: Krislägesavtal igång även i Region Kalmar län

Report this content

Nu har Region Kalmar län fått krislägesavtalet beviljat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för de sjuksköterskor som arbetar inom intensivvårds- och operationsverksamhet på länssjukhuset i Kalmar län. Redan från idag tisdag kan avtalet komma att tas i drift med möjlighet till högre veckoarbetstid och högre betalning. Vårdförbundet välkomnar detta så att medlemmar få skälig ekonomisk ersättning för sitt hårda arbete under det ansträngda läget, men varnar för att det är ett tufft arbetssätt och inte en långsiktig lösning på bemanningsproblemen.

- Det här beslutet kom i grevens tid. Specialistsjuksköterskorna på intensivvårds- och operationsavdelningarna har under längre tid kämpat och nu när folk kommer tillbaka till arbetsplatser och skolor efter helgerna så riskerar den redan höga smittspridningen i länet bli ännu högre, vilket kan ge ett ännu högre tryck på sjukvården. Regionen behöver säkra kompetensen för vårdplatser för covidpatienter och då behöver man aktivera krislägesavtalet så att man kan beordra in specialistjuksköterskekompetens, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Krislägesavtalet kan innebära 48-timmarsveckor och extremt tuffa arbetspass med fler svårt sjuka patienter än vanligt per medarbetare, och är en högst tillfällig lösning. Detta löser bara bemanningsproblemen tillfälligt i det akuta läge som länssjukhuset i Kalmar län befinner sig i nu och är inte en långsiktig modell för hur verksamhet kan bedrivas i vården. Vårdförbundet kommer att följa situationen noga och förväntar sig att arbetsgivaren regionen använder krislägesavtalet förnuftigt och enligt en genomtänkt strategi för hur medlemmarna ska orka i längden.

- Region Kalmar län har tagit emot patienter från andra regioner under pandemin och kommer att fortsätta med det om det finns möjlighet att säkra kompetens - vi kämpar på även om vi saknar flera tjänster i grundbemanningen. Regionen måste nu ännu tydligare värdera och attrahera specialistsjuksköterskor så att fler med livsviktig kompetens finns i verksamheten, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Det här är ett maratonlopp och vi har stor oro för hur Vårdförbundets medlemmar ska orka hela året tills vaccinationerna så småningom förbättrar läget, för att inte tala om att hantera vårdskulden av ordinarie patientvård som fått stå åt sidan under pandemin, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Nationellt är vården i ett mycket pressat läge nu: förutom Region Kalmar län har även Region Jönköping, Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen aktiverat krislägesavtalet och fler regioner kan komma att följa efter.

- Vårdförbundet vill se krislägesavtal om och när det behövs, istället för arbetstidslösningar där medlemmar tvingas arbeta mer än heltid. Det är ett måste att våra medlemmar får skälig ekonomisk ersättning för det enorma arbete som görs nu. Men krislägesavtal är bara en tillfällig lösning som fungerar om man anvisar personalen högst ett par veckor i sträck, annars orkar inte personalen, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Den nationella bristen på yrkesgrupperna sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor är svår i alla regioner och Vårdförbundet uppmanar politiker och arbetsgivare i kommuner och regioner att i närtid aktivera krislägesavtalet om det behövs - och att ta ett mer långsiktigt ansvar för kompetensförsörjningen.

Om avtalet:
Krislägesavtalet mellan SKR och Vårdförbundet tecknades 26 mars 2020 och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan, där den anställda får 220 procent av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att schemalägga längre och fler arbetspass för personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utöver Region Kalmar län har även Region Jönköping, Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen aktiverat krislägesavtalet.

Kontakt för intervjuer och mer information:

Tora Elfversson Dahlström, Ordförande Vårdförbundet i Kalmar län, 070 0886784, tora.elfversson.dahlstrom@vardforbundet.se
Vårdförbundets presstjänst 0703 10 30 09

Prenumerera

Media

Media