Vårdförbundet: Över 4 000 anmälningar om arbetsskador av covid-19

Report this content

Samtidigt som Folkhälsomyndigheten rapporterar en kraftig ökning av fall av covid-19 visar statistik från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att antalet anmälningar om covidrelaterade arbetssjukdomar nu är uppe i över 4 000 för Vårdförbundets yrkesgrupper. De flesta anmälningarna gäller sjuksköterskor och hårdast drabbade är regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Örebro, Jönköping och Dalarna. Vårdförbundet befarar att mörkertalet är stort och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Nu rapporteras återigen om påtagligt ökad smitta på många ställen som exempelvis Västra Götaland och enligt Folkhälsomyndigheten arbetar 10 av landets 21 regioner i förstärkningsläge för att kunna planera om vården och möta behovet av vård.

- Nu är det påsk och vården kämpar med att hantera patienttrycket under tredje vågen. Snart står vi inför en sommarperiod, då bemanningen av vården är ett problem även ett vanligt år, samtidigt som vaccinationerna inte gått framåt i den takt som tänkt. Att då stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna och får arbetsskador riskerar såklart påverka bemanningen hos landets vårdgivare och leda till färre vårdplatser för patienter. Det gäller både på sjukhusen och inom den kommunala äldrevården, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

En ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, har undersökt risken för att sjukhusvårdas på grund av covid-19. I rapporten ingår över en miljon yrkesarbetande i Stockholm och resultaten visar att vissa yrkesgrupper är extra utsatta för att drabbas av svår covid-19. Exempelvis löper bland annat sjuksköterskor fördubblad risk att behöva sjukhusvård vid sjukdomen.

- Vårdförbundet ser med oro rapporter om att sjuksköterskor löper fördubblad risk att få svår covid-19 och att anmälningarna om arbetsskadorna ökar. De medlemmar som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning, det ska anmälas som en arbetsskada och ge bättre ekonomisk ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Nu måste trygghetssystemen fungera och vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett, säger Sineva Ribeiro.

Se bifogade PDF:er med senaste statistiken från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det totala antalet anmälningar av covidrelaterade arbetssjukdomar för sjuksköterskor per 21 mars (senast tillgängliga): 3 899. Barnmorskor: 60. Biomedicinska analytiker: 48. Röntgensjuksköterskor särrapporteras inte. Den regionala fördelningen av anmälningarna ser ut såhär:

 • Blekinge: 68 sjuksköterskor
 • Dalarna: 186 sjuksköterskor, 2 barnmorskor
 • Gotland: 10 sjuksköterskor
 • Gävleborg: 174 sjuksköterskor, 20 barnmorskor, 2 biomedicinska analytiker
 • Halland: 96 sjuksköterskor, 2 barnmorskor
 • Jämtland: 11 sjuksköterskor
 • Jönköping: 212 sjuksköterskor, 3 barnmorskor, 6 biomedicinska analytiker
 • Kalmar: 84 sjuksköterskor, 1 barnmorska
 • Kronoberg: 94 sjuksköterskor
 • Norrbotten: 82 sjuksköterskor, 6 barnmorskor
 • Skåne: 358 sjuksköterskor, 1 barnmorska, 6 biomedicinska analytiker
 • Stockholm: 916 sjuksköterskor, 22 barnmorskor, 16 biomedicinska analytiker
 • Södermanland: 108 sjuksköterskor, 2 biomedicinska analytiker
 • Uppsala: 160 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Värmland: 96 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Västerbotten: 33 sjuksköterskor
 • Västernorrland: 118 sjuksköterskor
 • Västmanland: 105 sjuksköterskor, 7 biomedicinska analytiker
 • Västra Götaland: 517 sjuksköterskor, 3 barnmorskor
 • Örebro: 290 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Östergötland: 180 sjuksköterskor, 6 biomedicinska analytiker

Kontakta Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09 för kontakt med förbundsordförande, förhandlingschef, arbetsmiljöexperter, jurister, hjälp med "case" och för kontakt med våra 21 regionala/lokala presskontakter.

Pressmeddelande från november 2020 ”Vårdpersonalens coronaskador skjuter i höjden

Pressmeddelande från april 2020 om arbetsskador och corona ”Vårdpersonals coronaskador bör räknas som arbetsskada och ingå i försäkringsskyddet

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se