Vårdförbundet: Självklart ska berusade personer få vård när de behöver

Report this content

Självklart måste kraftigt berusade personer som är i behov av vård få adekvat medicinsk bedömning och omvårdad, snarare än att sättas för tillnyktring i polisarrest, anser Vårdförbundet. Hälso- och sjukvården behöver dock byggas ut med fler tillnyktringsenheter (TNE) och fler slutenvårdsplatser i beroendevården, med rätt kompetens, för att förändringen som polisen föreslår ska vara möjlig. Regeringen bör lyssna på polisens budskap om att polisen saknar kritisk kompetens att bedöma berusade personers hälsotillstånd – och också på vårdens medskick, om att det krävs förstärkningar av vårdens organisation och resurser för fler vårdplatser. 

Sedan 2012 har 45 personer dött i polisens arrester, visar en granskning av Dagens Nyheter. 60 000 personer omhändertas varje år av polisen med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). De flesta förs till polisens arrester och blir placerade i en cell med tillsyn var femtonde minut. Efter att en 27-årig kvinna hittades avliden i polisens arrest i Trollhättan, så skriver polisen på en skriftlig begäran till regeringen, om att ändra lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) så att ett större ansvar läggs på vården.  

- Självklart ska personer som är i behov av vård få vård, och här behöver samhället lyssna på polisens bedömning att polisen inte har rätt kompetens att avgöra vem som är i behov av vård. Kraftigt berusade eller påverkade personer behöver och har rätt till konstant tillsyn och omvårdnad av kompetent personal som sjuksköterskor - och självklart ska samhället se till att de får det, så att dödsfall och skador undviks, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.  

Enligt polisens Nationella operativ avdelning (NOA) kan fler dödsfall i arrester eventuellt förhindras genom att cirka 80 procent av de 60 000 personer som omhändertas av polis enligt LOB istället bör föras till vården. Polisen vill att fler berusade personer - som inte är våldsamma – slussas till vården för medicinsk bedömning och omvårdnad, istället för att sättas i polisarrest.  

- Det kräver dock organisatoriska och resursmässiga tillskott till vården för att fungera i praktiken. Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger att problemet är bristen på vårdplatser och det stämmer. Vårdens arbetsgivare har sedan länge svårigheter att bemanna upp med rätt kompetens, framför allt sjuksköterskor. Köerna är redan för långa till landets akuter och personalen har ofta en orimlig arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro. 

- I dagsläget är akutintag inte organiserade och bemannade för att hantera tusentals fler personer på det sättet som polisen föreslår. Hälso- och sjukvården behöver byggas ut med fler tillnyktringsenheter (TNE), endast 6 av 21 regioner har särskilda tillnyktringsplatser, enligt en rapport från Polismyndigheten*. Och det behövs fler slutenvårdsplatser inom beroendevården, bemannade med rätt kompetens, säger Sineva Ribeiro.  

Vårdförbundet påminner också om vikten av resurser till hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete med att främja folkhälsan, när det gäller beroende- och missbruksproblematik. 

- Beslutsfattare och politiker behöver inte bara fokusera på att säkra upp det mest basala, att se till att personer med alkoholproblem inte skadas eller dör när de omhändertas av samhället. Man måste också adressera roten till problemet: alkoholkonsumtionen och dess negativa konsekvenser. Här spelar hälso- och sjukvården en central roll i den dagliga kontakten med drabbade när det gäller livsstilsförändringar och även här måste mer resurser till, säger Sineva Ribeiro

Kontakt: Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09 (ej sms) 

https://www.vardanalys.se/rapporter/en-lob-i-mal/ ”I vissa län organiseras tillnyktringsverksamhet som särskilda tillnyktringsenheter (TNE). Enligt en nationell kartläggning från Polisen hade sex län en TNE våren 2017, med sammanlagt cirka 100 vårdplatser. De län som hade en TNE var Jämtland, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.” 

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media