Vårdförbundet, SKL och Pacta i nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Vårdförbundet är ett av de i avtalet ingående förbunden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

− Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Samverkan bygger på en bra dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om resultatet. En verksamhet som tar tillvara allas kompetens, kreativitet och engagemang på samtliga nivåer blir bättre, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Det är över ett decennium sedan föregångaren till detta samverkansavtal tecknades och det var hög tid att uppdatera det för att möta dagens utmaningar.  En attraktiv arbetsplats skapas genom goda möjligheter till delaktighet och inflytande, balans mellan arbete och fritid och möjligheter att ta ansvar och utvecklas professionellt, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Fakta

  • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Läs vidare

Avtal om samverkan och arbetsmiljö
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkan.154.html

Kontakt:

Vårdförbundet; Annelie Söderberg, förhandlingschef, 072-580 61 10
Vårdförbundets pressjour; 0703 10 30 09
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting; pressjour, 08-452 71 01, press@skl.se

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media