• news.cision.com/
  • Vårdförbundet/
  • Vårdförbundet: Stark sammanhållning bland sjuksköterskor och stort intresse att bli distriktssköterska, visar ny Novus-undersökning

Vårdförbundet: Stark sammanhållning bland sjuksköterskor och stort intresse att bli distriktssköterska, visar ny Novus-undersökning

Report this content

För att uppmärksamma internationella yrkesdagen för sjuksköterskor släpper Vårdförbundet en Novus-rapport där över 1 100 sjuksköterskor svarat. Nära hälften (46 procent) uppger att de är nöjda med sin nuvarande arbetssituation, och extra bra trivs de sjuksköterskor som har haft tid att förkovra sig, ta in rön, forskning och annan information – där är 62 procent nöjda. Samtidigt ser sjuksköterskorna stora problem med att de har för få kollegor. Endast 21 procent av de sjuksköterskor som står inför att hantera den uppskjutna vården efter pandemin bedömer att man kommer hinna med det under 2022. 

(Novus-rapport samt pressfoton finns bifogade)

Enligt Socialstyrelsen har 18 av landets regioner brist på sjuksköterskor och samtliga 21 regioner har brist på specialistsjuksköterskor. Under pandemin fick många unga upp ögonen för yrket och ansökningarna till utbildningarna ökade. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor hamnar ständigt i topp när Arbetsförmedlingen listar ”framtidsyrken” där det garanterat kommer att finnas arbete i framtiden.

- Att vara sjuksköterska är ett fantastiskt yrke där man verkligen gör skillnad i samhället och för folkhälsan! Man ställer upp för varandra, nära 70 procent av sjuksköterskorna ser att det råder god arbetsgemenskap och att det finns ett starkt kollegialt stöd. Men vi behöver fler kollegor. Det som kallas ”kompetensförsörjningen”, att personal med rätt kompetens ska finnas tillgänglig för att bemanna hälso- och sjukvården, är hälso- och sjukvårdens största utmaning, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Novus-undersökningen visar att majoriteten av sjuksköterskorna (53 procent) upplever att den höga arbetsbelastningen gör att man inte kan ge den omvårdnaden man velat ge. Hälften (51 procent) har upplevt etisk stress kring prioriteringar av sjuka på grund av bristen på sjuksköterskor. Hälften (52 procent) uppger att patientsäkerheten rent allmänt har försämrats de senaste två åren och i synnerhet inom akutsjukvård och inom medicinska specialiteter.

- Sjuksköterskor måste få en jämställd och hållbar arbetsmiljö, det är talande att 50 procent upplever att sjukfrånvaron har ökat 2022 jämfört med i hösten 2021. Regionerna och kommunerna har här ett gyllene tillfälle att använda de kraftfulla verktyg som vårt nya gemensamma kollektivavtal HÖK22 ger. Nu kan de som arbetsgivare visa att de menar allvar med att arbeta för bättre arbetsmiljö, fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, möjlighet att göra karriär och mer hälsosamma arbetstider för medlemmar i Vårdförbundet, säger Sineva Ribeiro.

Nu efter pandemin ska den uppskjutna vården hanteras, men endast 21 procent av sjuksköterskorna som arbetar inom verksamheter där det finns en vårdskuld tror att man kommer hinna med den i år. Det är en siffra som försämrats sedan i höstas, 30 procent angav att man bedömde att vårdskulden skulle kunna hanteras under 2022. Andelen sjuksköterskor som bedömer det som ”inte troligt” att deras arbetsplats hinner arbeta ikapp den uppskjutna vården under året har ökat kraftigt, från 46 procent i höstas till 56 procent idag.  

- Landets sjuksköterskor arbetar hårt med den uppskjutna vården, men de kan ju inte klona sig själva. Sjuksköterskor i Norrland, inom akutsjukvården och inom slutenvården bedömer i högre utsträckning att vårdgivarna inte kommer klara den uppskjutna vården i år. Det finns uppenbara patientriskerna i detta, samtidigt måste personalen få vila och återhämtning efter två år av extrem arbetsbelastning under pandemin - samtidigt som de gjort fantastiska insatser med att upprätthålla den ordinarie vården, säger Sineva Ribeiro.

43 procent av sjuksköterskorna överväger att byta jobb och av dessa funderar 48 procent på att lämna vården helt. Det är ungefär samma andel som i tidigare Novus-undersökningar som Vårdförbundet gjort (under pandemiåren). Men lösningarna finns, SCB-rapporter visar att majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö.  

- Vårdförbundet uppmanar regioner och kommuner att fortsätta göra allt de kan för att rekrytera och behålla fler sjuksköterskor, bland annat genom att fortsätta lönesatsningarna på särskilt yrkesskickliga. Det är fullt möjligt att rekrytera tillbaka många av de 13 200* sjuksköterskor som lämnat yrket! Av de som ”absolut” överväger att byta jobb så är högre grundlön (78 procent) den största drivkraften för att stanna kvar i yrket och den andra stora drivkraften att stanna vore att få fler kollegor. Det här är saker arbetsgivarna kan påverka, säger Sineva Ribeiro.

Bara 14 procent av sjuksköterskorna säger att de har tid att förkovra sig, ta in rön och forskning på arbetstid, trots att legitimerad personal har rätt till det enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Hälften (50 procent) har inte tid att förkovra sig alls och 34 procent har tid, men inte tillräcklig. 33 procent blir idag erbjudna möjligheten att få betald utbildning till specialistsjuksköterska via sina arbetsgivare och 23 procent har intresse av att utnyttja den möjligheten. Flest (31 procent) är intresserade av att utbilda sig till distriktssköterska.

- Det är fantastiskt att så många sjuksköterskor är intresserade av att specialisera sig som distriktssköterska, för det behövs verkligen fler med den inriktningen för att Sverige ska klara omställningen till den nya personcentrerade nära vården, utanför sjukhusen! Distriktssköterskan har en nyckelroll och ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården, bland annat arbete på vårdcentraler/hälsocentraler med egen mottagningsverksamhet och rådgivning, barnhälsovård och elevhälsa samt inom hemsjukvård och särskilda boenden, säger Sineva Ribeiro.

Om undersökningen: 

  • Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer, av Novus på uppdrag av Vårdförbundet 
  • Antal intervjuer: 1 106 st
  • Fältperiod: 19-28 april 
  • Deltagarfrekvens: 46 procent (representativt för målgruppen "sjuksköterskor som är medlem i Vårdförbundet)

*Källa: Socialstyrelsen, antal legitimerade sjuksköterskor upp till 64 år som är sysselsatta utanför hälso- och sjukvården: 13196. Senast uppdaterad: 2020-09-15 (årsuppgifter - 2018).

Kontakter för intervjuer

  • Riksläget: Förbundsordförande Sineva Ribeiro och förhandlingschef Annelie Söderberg nås via presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)
  • Regionalt/lokalt: Vårdförbundets 23 lokala avdelningar med förtroendevalda kan också kommentera regionala och lokala förhållanden och sätta media i kontakt med sjuksköterskor runt om i landet (i mån av tid och tillgänglighet). Nås via presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se