Vårdförbundet: Stor medlemsökning under pandemiåret 2020

Report this content

När medlemsstatistiken för 2020 summeras konstaterar Vårdförbundet en stark utveckling vad gäller antalet nya medlemmar, både på totalen och för yrkesverksamma. Förbundets totala medlemsantal (inklusive yrkesverksamma, studenter och pensionärer) är 114 894 medlemmar per den 31 december 2020, en ökning med 861. För yrkesverksamma har utvecklingen varit ännu starkare, där har det skett en ökning med 1225 nya medlemmar och antalet yrkesverksamma är nu 92 405.

I de svåra tider som varit har allt fler av de barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården insett värdet av att organisera sig fackligt, för att kunna påverka sin arbetssituation.

- Vi har drivit rekordmånga tvister och förhandlat fram avtal och lösningar detta hemska och prövande år. Ett starkt och växande fackförbund i ryggen var viktigare än någonsin för medlemmarna under coronakrisen. Ju fler vi är som går samman, desto mer kan vi påverka vid förhandlingsbordet med vårdens arbetsgivare, och få gehör hos politiker, myndigheter och andra beslutsfattare, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Medlemmarna i förbundet har axlat enorma utmaningar under året med corona, det gäller både medlemmar som jobbar i frontlinjen mot covid-19 och alla andra medlemmar som gör tunga insatser med att beta av vårdskulden i den ordinarie vården.

- Vi har stärkt vår position genom att driva medlemmarnas frågor och agera snabbt och effektivt för att bevaka medlemmarnas intressen under krisen. Det har verkligen varit en tuff situation för medlemmarna, över hela landet, säger Sineva Ribeiro.

Det har handlat om att medlemmar inte fått korrekt skyddsutrustning, bristande testning av personal, obefintlig vila och återhämtning, extremt långa och tunga arbetspass, ofrivilliga förflyttningar och bristande introduktioner. Allt detta har vi adresserat. Vi har också arbetat för att få bort karensdagen och utförsäkringarna och jobbat för arbetsskadeersättning för de tusentals medlemmar som anmält att de fått covid-19 i tjänsten under året, säger Sineva Ribeiro.

Dessa medlemssiffror är definitiva och har idag skickats in till TCO. En mer detaljerad årsrapport kommer att finnas tillgänglig senare under våren efter sedvanlig kvalitetsgranskning.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media