Vårdförbundet: Utebliven semester följs av uppsägningar och sjukskrivningar

Report this content

När Vårdförbundet summerar sommaren står det klart att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inte fått den vila och återhämtning som behövts. Nya siffror visar att fler än 1 400 av Vårdförbundets medlemmar anmält covidrelaterad arbetssjukdom. Som förbundet tidigt varnade för ser vi nu en flodvåg av egna uppsägningar och sjukskrivningar under hösten. Vidare riskerar uteblivna lönesatsningar och oklarheter om ersättningsnivåer för personal som fått covid-19 på jobbet att ytterligare försämra Sveriges kapacitet att beta av vårdskulden på över 185 000 operationer.

Semester: För lite, för sent
Vårdförbundets yrkesgrupper har under kampen mot covid-19 gjort livsavgörande insatser på bland annat sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorg och hemsjukvården. Hela vårdsystemet har ansträngts hårt och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har på ett eller annat sätt drabbats negativt. Vårdförbundet får tydliga signaler att arbetsgivare använt pandemin som svepskäl för att beordra mängder av övertid, förändra scheman, dra in semestrar och förflytta medlemmar på ett godtyckligt sätt.

- Arbetsgivarna har utnyttjat personalen som om det pågått en fullskalig pandemi under sommaren, trots att trycket från covidsjuka patienter på många ställen blev mindre än befarat, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Satsa för att beta av vårdskulden - och arbetsmiljöskulden
Nu kräver Vårdförbundet att politikerna i regeringen liksom i regioner och kommuner tar sitt ansvar som arbetsgivare för vårdpersonalen. Det får inte snålas med ekonomiska medel för att ta hand om vårdskulden och den arbetsmiljöskuld som byggts upp gentemot medarbetarna.

- Det handlar om att säkra fler kollegor så att landets sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor får den vila och återhämtning som behövs efter ett extremt tufft år. Arbetsgivarna måste använda alla ekonomiska medel som kommit från regeringen för att säkra en bättre grundbemanning och arbetsscheman som ger dig som vårdanställd möjlighet att kunna leva - inte bara överleva. Du ska ha ork även efter arbetsdagens slut, säger Sineva Ribiero.

1 400 medlemmar har anmält arbetsskada pga. covid-19
Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att minst 1 400 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anmält till Försäkringskassan att de fått arbetsrelaterad arbetssjukdom i yrket under coronapandemin. Mörkertalet är sannolikt stort då personalen inte testas i den utsträckning som Vårdförbundet krävt. Utöver det kan det finnas anmälda ärenden som ännu inte hunnit bli försäkringsärenden och ärenden kan även anmälas i efterhand.

- Över 1 400 anmälningar om covidrelaterad arbetssjukdom visar att våra medlemmar slitit hårt i frontlinjen. Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett. Vi och Kommunal kräver också att karensavdraget slopas permanent för vårdpersonal, säger Sineva Ribeiro.

Ökning av uppsägningar i nästan två av tre regioner – Vårdförbundet utvärderar centrala kollektivavtalet
Nu ser Vårdförbundet att medlemmar väljer att säga upp sig i pandemins spår, som Sineva Ribeiro varnade för i början av sommaren. Personalstatistik som visar detta finns ännu inte tillgänglig från regionerna, men TV4-nyheternas kartläggning visar att i 13 av 21 regioner har fler sjuksköterskor valt att sluta under januari-juli i år, jämfört med samma period förra året. Vårdförbundets bild är att omfattande kompetenstapp skett över hela landet och media rapporterar om hela grupper av sjuksköterskor och barnmorskor som väljer att lämna avdelningar på grund av tuff arbetsmiljö och svag löneutveckling. Vårdförbundet utvärderar nu sitt avtal med SKR och Sobona, HÖK19, för att se om regioner och kommuner prioriterat särskilt yrkesskickliga i årets lönerevisioner. Syftet är att uppnå ökad lönespridning och möjlighet för medarbetare att göra lönekarriär, så att yrkena blir mer attraktiva och fler söker sig till och stannar inom vården.

- Nu måste Vårdförbundets medlemmar få mer än applåder och varma ord från politiker och arbetsgivare, för att de inte ska tappa förtroendet och lämna vården. Tacksamheten ska också synas på lönen och vi väntar oss ett rejält utfall ett år som detta. Om inte det sker på ett sätt som ger tydlig ökning på medlemmars löner så har vi möjligheten att säga upp avtalet vid årsskiftet, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets talespersoner finns tillgängliga för media för intervjuer eller debatter om följande ämnen (exempel):

 • Dagsläget och arbetssituationen för de som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19
 • Vad som behövs för att vården ska klara coronapandemin, vårdskulden och arbetsmiljöskulden till medarbetarna
 • Vårdförbundets bild av bemanningsläget i vården i regioner och kommuner inför hösten
 • Vårdförbundets bild av egna (frivilliga) uppsägningar och sjukskrivningar i coronpandemins spår
 • Krav på trygghetssystem och ersättningar till de som drabbats av covidrelaterad arbetssjukdom
 • Kommentarer på politiska satsningar, nationellt och lokalt
 • Löneläget för förbundets medlemmar
 • Status för det centrala kollektivavtalet med SKR och Sobona (HÖK 19)
 • Specifika yrkesfrågor till experter som är barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor
 • Behoven av specialistutbildning av sjuksköterskor inom exempelvis äldrevård och intensivvård

Tillgängliga talespersoner:

 • Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro finns i Göteborg och är tillgänglig för medverkan i inslag, intervjuer och debatter. Vice ordförande Ann Johansson och Ragnhild Karlsson finns tillgängliga i Stockholm.
 • Vårdförbundet har också 21 avdelningsordförande runt om i landet, som i varierande grad av tillgänglighet och rådande informationsläge kan medverka och uttala sig i media om respektive regions situation.
 • För barnmorskefrågor och frågor relaterade till kvinnors hälsa under pandemin finns Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson, leg. barnmorskor och ledamöter i Vårdförbundets förbundsstyrelse tillgängliga för media.
 • För frågor om vårdstudenters situation under pandemin finns Vårdförbundet students ordförande Nadja Ståhl tillgänglig för media.

Samtliga nås genom Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09, som bistår med kontaktuppgifter och koordinerar intervjuer.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media