Vårdförbundet: Vårdpersonalens coronaskador skjuter i höjden

Report this content

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar nu är över 1 800 för Vårdförbundets yrkesgrupper. De flesta anmälningarna gäller sjuksköterskor och hårdast drabbade är regionerna Stockholm, Västra Götaland, Örebro, Jönköping och Dalarna. Vårdförbundet befarar att mörkertalet är stort och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Nu rapporteras om påtagligt ökad smitta på många ställen över hela landet och antalet patienter som intensivvårdas stiger oroväckande snabbt. Vårdförbundet varnar för att anmälningarna av arbetsskador hos vårdpersonalen ökar för varje vecka och att både allmänhet och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att begränsa smittan. Att stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna kommer att ha negativ påverkan på bemanningen hos landets vårdgivare och därmed på antalet vårdplatser för patienter.

- Vårdens kontinuitet och patientsäkerheten står på spel om vårdgivarna inte kan bemanna upp med rätt kompetens som exempelvis sjuksköterskor och det gäller både på sjukhusen och inom den kommunala äldrevården. Bristen på biomedicinska analytiker gör att testkapaciteten går för högtryck och i exempelvis Stockholm har regionen tvingats pausa hemtester för att klara trycket, för att inneliggande patienter och vårdpersonal måste prioriteras, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

- Vi vill inte hamna i det läge som bland andra Belgiens och Nederländernas sjukvård befinner sig i, där media rapporterar om situationer där 20 procent av personalen är sjukskriven i covid-19 och personalen tvingas välja mellan att antingen jobba sjuk på arbetsgivarens inrådan eller att sjukskriva sig och att patienter därmed inte får den vård de behöver, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet uppmanar alla medlemmar som fått covid-19 att anmäla det som arbetsskada och driver på tillsammans med OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, för att de som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning.

- Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett, säger Sineva Ribeiro.

- Idag har vi en helt annan kunskap om covid-19 och vi förväntar oss att vårdens arbetsgivare har tagit lärdom av våren. Det är positivt att regeringen avsatt ytterligare 10 miljarder för att täcka regioners och kommuners extra sjukvårdskostnader under coronakrisen. Vårdförbundet bidrar gärna med kunskap till arbetsgivarna om hur medlen bör fördelas för att stötta personalen i denna svåra situation: Tillräcklig bemanning med rätt kompetens, korrekt skyddsutrustning och kontinuerlig testning av personalen är måsten. Därtill behövs uppdaterade rutiner och riktlinjer så att smittade vårdas separat, säger Sineva Ribeiro.

Det totala antalet anmälningar av anmälda coronalrelaterade arbetssjukdomar för sjuksköterskor per 1 november (Arbetsmiljöverket): 1 803. Barnmorskor: 18. Biomedicinska analytiker: 8. Röntgensjuksköterskor särrapporteras inte. Den regionala fördelningen av anmälningarna ser ut såhär:

 • Blekinge: 32 sjuksköterskor
 • Dalarna: 114 sjuksköterskor, 2 barnmorskor
 • Gotland: inga anmälningar för Vårdförbundets yrkesgrupper
 • Gävleborg: 44 sjuksköterskor, 2 barnmorskor
 • Halland: 47 sjuksköterskor
 • Jämtland: 5 sjuksköterskor
 • Jönköping: 164 sjuksköterskor
 • Kalmar: 30 sjuksköterskor, 1 barnmorska
 • Kronoberg: 33 sjuksköterskor
 • Norrbotten: 18 sjuksköterskor, 1 barnmorska
 • Skåne: 90 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Stockholm: 449 sjuksköterskor, 11 barnmorskor, 5 biomedicinska analytiker
 • Södermanland: 28 sjuksköterskor
 • Uppsala: 96 sjuksköterskor
 • Värmland: 65 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Västerbotten: 19 sjuksköterskor
 • Västernorrland: 43 sjuksköterskor
 • Västmanland: 55 sjuksköterskor
 • Västra Götaland: 226 sjuksköterskor, 1 barnmorska
 • Örebro: 181 sjuksköterskor, 1 biomedicinsk analytiker
 • Östergötland: 64 sjuksköterskor

Bifogade filer: PDF Arbetsmiljöverket 1 november

Kontakta Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09 för kontakt med våra 21 regionala/lokala avdelningar.

Pressmeddelande från april om arbetsskador och corona ”
Vårdpersonals coronaskador bör räknas som arbetsskada och ingå i försäkringsskyddet

 

Källor:

https://www.dn.se/varlden/kris-i-varden-smittade-anstallda-arbetar-i-belgien-och-nederlanderna/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7590573

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-allvarlig-situation-sager-tegnell-om-stockholms-testkaos

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar