Vårdförbundet driver hälso- och sjukvårdsfrågorna i Almedalen

Report this content

Efter spännande dialoger på Järvaveckan flyttar Vårdförbundet nu fokus mot politikerveckan på Gotland. Vårdförbundet bjuder in till ett antal diskussionsarenor för att tillsammans med politiker, beslutsfattare och andra nyckelaktörer resonera kring utmaningar och lösningar för svensk hälso- och sjukvård. Hur uppnår vi en jämlik vård som håller världsklass – för alla? Hur kan vårdens aktörer och politiker tillsammans lösa knäckfrågan: hur lyckas vi med kompetensförsörjningen?

Under Almedalsveckan finns Vårdförbundets styrelse tillgängliga för intervjuer, seminariedeltagande och som expertkommentatorer.

Sjukvårdsfrågan är, enligt flera opinionsundersökningar, den viktigaste frågan för svenska folket under valåret.

Vårdförbundet är det fackförbund som organiserar flest medlemmar inom hälso- och sjukvården och jobbar för att sjukvårdsdebatten ska intensifieras och konkretiseras under valåret. Vårt valmanifest "Vård i världsklass - för alla" med reformförslag till politikerna finns att läsa här.

Översikt över Vårdförbundets evenemang i Almedalen

Almedalens hälso- och sjukvårdsmingel
Söndag den 1 juli, klockan 17:00 – 19:00 i TCO-landet, Strandgatan 19 i Visby
Årets vårdchef Victoria Bruun berättar om sitt arbete med att utveckla ett personcentrerat ledarskap

Vårdförbundets seminarium ”Vård i världsklass för alla – hur uppnår vi det?”

 • Måndag den 2 juli, klockan 12:30 – 13:45 i TCO-landet, Strandgatan 19 i Visby.
 • Moderator för seminariet är Cecilia Garme, politisk journalist.
 • Del I klockan 12.30–13.00: Vilka utmaningar ser vi i vårdens organisation idag och vilka lösningar har fungerat i verksamheterna för att uppnå hälsosam vårdmiljö? Medverkande: Anders Henriksson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar landsting, förste vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL. Charlotta Hellström, Avdelningschef för Cancercentrums vårdavdelning, vid Norrlands universitets sjukhus. Lisa Karin Bergström, Ung Cancer.
 • Del II klockan 13.00–13.45: Politisk debatt om valets viktigaste fråga: Vården. Hur vill två av de tyngsta partierna möta utmaningarna i vården? Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson i Moderaterna, socialutskottet. Kristina Nilsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, socialutskottet. Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student. Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Heta stolen med partiernas talespersoner i hälso- och sjukvårdsfrågor

Måndag den 2 juli:

 • Klockan 10:00-10:30, Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna
 • Klockan 15:15-15:45, Anna Starbrink, Liberalerna

Tisdag den 3 juli:

 • Klockan 09:00-09:30, Karin Rågsjö, Vänsterpartiet
 • Klockan 12:00-12:30 Anders Åkesson, Miljöpartiet

Onsdag den 4 juli:

 • Klockan 09:00-09:30, socialminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna
 • Klockan 12:15-12:45, Anders W Jonsson, Centerpartiet
 • Klockan 13:00-13:30, Camilla Walterson Grönvall, Moderaterna

Plats: I Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby.

Vårdförbundet och Kommunal presenterar ny rapport: Är en ojämställd arbetsmarknad ett hot mot välfärden?

 • Tisdag 3/7 klockan 16:00 - 17:30, i Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby.
 • Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal ger idag långa vårdköer, högt tryck på befintliga medarbetare och hotar patientsäkerheten. Hur skapar vi bättre förutsättningar för att rekrytera till kvinnodominerade sektorer? Vad skiljer arbetsgivares beteende åt när traditionellt manliga sektorer behöver rekrytera, jämfört med traditionellt kvinnliga?
 • Medverkande: Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Tobias Baudin, ordförande, Kommunal. Lars Calmfors, forskare vid IFN, professor emeritus Stockholms universitet, tidigare ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting. Sara Heyman, författare, journalist, leg. Sjuksköterska. Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen.

Ny forskning: Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen

 • Onsdag 4/7 klockan 09:45 - 10:45, i Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby.
 • Hälso- och sjukvården fungerar inte som den ska. En del av anledningen kan vara bristande etisk kompetens hos politiker, opolitiska tjänstemän och vårdens chefer och ledare. Vi diskuterar vilken kompetens som fordras för att kunna ta etiskt ansvar för vårdens ledning och styrning på regionalnivå.
 • Medverkande: Erica Falkenström, Fil. dr i pedagogik och etikforskare. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Mediekontakter och talespersoner på plats i Almedalen

För intervjuer med förbundsordförande Sineva Ribeiro, vänligen kontakta presschef Anna E Olsson eller via pressjouren 0703 10 30 09.

För deltagande från Vårdförbundets ordförande och styrelsemedlemmar i paneldebatter och på seminarium, vänligen kontakta Anna-Karin Ulander.

Under Almedalsveckan finns Vårdförbundets styrelse och vår studentorganisation tillgängliga för intervjuer, seminariedeltagande och som expertkommentatorer:

Förbundsordförande: Sineva Ribeiro, avdelning Västra Götaland

Vice förbundsordförande: Ann Johansson, avdelning Stockholm. Ragnhild Karlsson, avdelning Östergötland.

Förbundsstyrelseledamöter:

 • Catrin Johansson, avdelning Västerbotten
 • Jane Stegring, avdelning Stockholm
 • Janí Stjernström, avdelning Västmanland
 • Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne
 • Marie-Charlotte Nilsson, avdelning Skåne
 • Michel Silvestri, avdelning Gotland
 • Peter Blom, avdelning Värmland
 • Åsa Mörner, avdelning Örebro

Vårdförbundet student
Ordförande Viviana Lundberg

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar: