Vårdförbundet gräver ut en akutmottagning i Almedalen

Förra året nominerades Vårdförbundet till hetast i Almedalen. I år tänkte vi tagga ner. Men så blev det inte. Vi gräver ut en akutmottagning inne i Almedalen och fokuserar dessutom på nationell äldrehälsovård för alla över 65. Häng med!

Varje dag levererar Vårdförbundet en relik från utgrävningen på plats och i sociala medier (se länken och längre ner).

Press, radio och tv är välkomna till Vårdförbundets aktiviteter!

Tisdag
Den arkeologiska utgrävningsplatsen invigs, bandet klipps
Tid: 09:00
Plats: Almedalen
Medverkande: Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande och Filippa Reinfeldt (M) landstingsråd i Stockholm och moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor. De samtalar om varför vi valt att låta akutmottagningen bokstavligt och bildligt talat gå i ”graven”. Rätt vård direkt, snabbspår, vårdutveckling/vårdcoacher, förebyggande hälsovård, primärvård, hemsjukvård med mera diskuteras.

Onsdag
Utgrävningsplatsen
Tid 09:00

Plats: Almedalen
Medverkande: Sineva Ribeiro och Josefin Brink (V), vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson diskuterar lön och kön. Varför värderas kvinnodominerade yrkesgrupper konsekvent lägre än mansdominerade?

Välkomna till vårt bokseminarium
Tid: 10:30 – 12.00
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1
Vi presenterar ”Dröm och mardröm” en antologi om friska seniorer och beroende gamlingar; om äldrevård, äldrehälsovård och äldreliv.
Den legendariska modejournalisten Cay Bond pratar utifrån sitt kapitel i antologin om att äldre måste få fortsätta att leva sin kultur oavsett om man gillar hipp hop, klassisk musik, mode, film, trädgårdsodling eller rock'n'roll.

Torsdag
Vårdförbundets huvudseminarium om äldrehälsovård
Tid: 13:00 – 14:00

Plats: TCO-parken, Strandgatan 1
Medverkande: Maria Larsson (KD) barn- och äldreminister, Sineva Ribeiro, med flera i panelen.
Vårdförbundet presenterar ett förslag till ett nationellt program för äldrehälsovård.

Vårdförbundets och Förenade livs seminarium om alla seminarier.
I år är det över 220 seminarier om vård och hälsa, men pratar vi om rätt saker?
Tid: 15:00 – 16:00
Plats: Teaterskeppet i Visby hamn
Medverkande: Sineva Ribeiro, Marie-Louise Zetterström, VD Förenade Liv, Anders Milton och Carl Jan Granqvist.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Foto: Ulf Huett

Det blir också en hel del annat bus på stan. Håll utkik efter köer…

Reliker från utgrävningen

Relik #1 Lång ärm, läkarrock

Fyndplats: Akutmottagning
Användning: Läkare använde rocken för att markera status i en hierarkisk vårdorganisation
Historiskt sammanhang: På den här tiden var det viktigt för läkare att markera status med hjälp av yttre attribut, trots att de långa rockärmarna spred sjukdomar mellan patienter. Hierarkierna hindrade också sjuksköterskornas kunskap om bland annat vårdhygien och en säker vård att användas fullt ut.

– Avskaffa förlegade hierarkier

Inför vård som utgår ifrån varje patients behov där och alla vårdens professioner och yrkesgrupper samarbetar i team.

Relik #2 Lårben, äldre kvinna


Fyndplats: Korridor
Beskrivning: Avbrutet lårben, sannolikt knäckt i en fallolycka i hemmet
Historiskt sammanhang: En omfattande mängd lårbensbrott och liknande fallskador hos äldre skedde under denna period, trots att dessa skador är relativt enkla att förhindra. Bland annat med hjälp av förebyggande hälsovård och hembesök där boendemiljön ses över.

– Inför ett nationellt hälsovårdsprogram för alla över 65 år

Genom hembesök, hälsosamtal och förebyggande hälsoinsatser kan fler leva ett gott liv längre.

Relik #3 Behållare, kösystem

Fyndplats: Väntrum

Användning: Distribuera könummer till akut sjuka patienter. Numret visade när det var patientens tur att få vård
Historiskt sammanhang: Det fanns olika kösystem som styrde vem som fick vård och när. Vissa angav ett tak på max fyra timmars väntetid, andra utgick ifrån en egen prioritering. Resultatet blev detsamma: de mest sjuka fick vänta i onödan på akuten.

– Inför snabbspår från ambulansen direkt till rätt avdelning
Med snabbspår för olika tillstånd, t ex stroke och höftledsfrakturer, kan patienten komma direkt till rätt avdelning och få relevant vård utan att vänta på akuten.

Relik #4 Babynapp, rosa

Fyndplats: Kafeteria
Användning: Ge tröst till små barn. Färgen indikerar att den tillhört en flicka, då det var vanligt att markera barns könstillhörighet genom att klä dem i rosa eller blått.
Historiskt sammanhang: I början av 2000-talet värderades traditionellt kvinnlig kunskap fortfarande betydligt lägre än manlig, vilket avspeglades tydligt i lönenivåerna.

– Inför lika värdering av kvinnors och mäns kunskap och arbetsinsats.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har kunskap som är livsnödvändig för alla i befolkningen och för samhället i stort. Det ska visa sig i lönesättningen.

Relik #5 Provrör, glas

Fyndplats: Laboratorium
Användning: Många provrör användes ofta i onödan under denna tid.
Historiskt sammanhang: Patienter fick ofta genomgå flera provtagningar eftersom prover blev felaktigt tagna, eller i fel typ av provrör. Det gjorde att många prover måste kasseras och tas om. Man använde också ofta ett ”standardbatteri”, istället för att anpassa urvalet av prover efter individens behov.

– Använd biomedicinska analytikers kunskap både inför, under och efter provtagningen

Det ger snabbare och säkrare diagnoser.

Relik #6 Läkemedelsdoserare, plast

Fyndplats: Väntrum
Användning: Organisera personlig läkemedelsbehandling.
Historiskt sammanhang: Det var inte ovanligt att äldre patienter behandlades med många olika läkemedel utskrivna av ett flertal läkare. De var nog så effektiva mot specifika symptom, och syftade till att göra patienten friskare. Men tillsammans kunde medicinerna få motsatt verkan, och istället göra patienten sjukare.

– Inför regelbundna läkemedelsgenomgångar och använd omvårdnadsinsatser i högre utsträckning
Vid en läkemedelsgenomgång går en sjuksköterska igenom alla läkemedel utifrån patientens hälsa och livssituation.

Relik #7 Fordon, sjuktransport

Fyndplats: Väntrum
Användning: Att köra äldre patienter fram och tillbaka mellan sjukhus och boenden när de behövde röntgas eller undersökas
Historiskt sammanhang: Transporterna var både psykiskt och fysiskt påfrestande för patienten, och ledde i många fall till nya komplikationer. De var även påfrestande för resurserna, då personal från äldreboendet ofta behövde följa med. Misstänkta frakturer hade istället kunnat uteslutas med en mobil röntgen, som kom till patienten på äldreboendet.

– Inför mobil röntgen över hela landet

Det är ett av många sätt att anpassa vårdens organisation utifrån patientens behov.

Relik #8 Årsbesked, CSN

Fyndplats: Omklädningsrum
Användning: Dokument med studieskulder och kostnader
Historiskt sammanhang: Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska var otänkbart för de flesta sjuksköterskor på den här tiden. Eftersom de förväntades bekosta studierna själva och löneökningen efter avslutade studier var närmast obefintlig, sjönk antalet specialistsjuksköterskor drastiskt under perioden.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Pressjour: 070-310 30 09
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 111 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media