• news.cision.com/
 • Vårdförbundet/
 • Vårdförbundet kommenterar regeringens vårbudget: Satsa på att säkra kompetensförsörjningen för det maratonlopp som är pandemin

Vårdförbundet kommenterar regeringens vårbudget: Satsa på att säkra kompetensförsörjningen för det maratonlopp som är pandemin

Report this content

Idag lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten till riksdagen. Sedan 6/4 är delar av innehållet redan känt, då regeringen aviserade en extra ändringsbudget som innehöll 7 miljarder till vården på grund av pandemin. Vårdförbundet välkomnar att extra medel tillförs för covidvård och annan vård som skjutits upp på grund av pandemin - och uppmanar regioner och kommuner att använda miljarderna till att säkra en högre grundbemanning av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor så att vårdpersonalen orkar fortsätta det maratonlopp som coronapandemin visat sig vara och vårdskulden kommer att bli. Inför budgetpropositionen 2022 är det centralt att staten också gör långsiktiga satsningar på kompetensförsörjningen för att regionerna ska få verktyg att säkra sin bemanning.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro finns tillgänglig för kommentarer, på (bland annat) följande teman:

 • Låt inte coronapengarna bli överskott den här gången. Sveriges kommuner och regioner gjorde rekordöverskott förra året mycket tack vare tillskotten av statsbidrag som betalats ut på grund av coronapandemin. Det innebär att pengar - avsedda att användas för att ge stöd och ekonomisk kompensation till dem som gjort extrema insatser med att bekämpa pandemin - hamnade på kistbotten. De extra miljarderna som regeringen nu tillför måste användas klokt av regionerna och kommunerna under 2021 och 2022.
   
 • Satsa på långsiktig kompetensförsörjning av vårdens bristyrken. Det rådde brist på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor redan innan pandemin i närapå alla landets regioner. Dessa grupper har gjort extrema insatser för att bekämpa pandemin.  Sex miljoner övertidstimmar, sjukskrivningar och 4 000 arbetsskador talar sitt tydliga språk. Nu måste vårdpersonalen få avlastning för att orka hela vägen. Vi är i en tredje våg av covid och vi vet inte om det kommer ännu fler toppar, samtidigt finns det en stor vårdskuld att hantera. Regionerna bör nu använda alla medel för att säkra att personalen orkar och vill stanna inom vården.
   
 • Höj grundbemanningen med hyrpersonal. Ett sätt att kortsiktigt klara av den belastning som covid-19 medför är att regioner och kommuner tillfälligt hyr in personal för att avlasta. Att öka grundbemanningen genom att tillfälligt ta in fler kollegor via bemanningsföretag är bra, när och om det görs som avlastning av den ordinarie personalen under tillfälliga arbetstoppar, semesterperioder, eller som nu – under en pågående kris. Under pandemiåren måste kostnaderna för inhyrd personal tillåtas öka, för att värna om den ordinarie personalens hälsa.
   
 • Rekrytera tillbaka de 13 200 sjuksköterskor som lämnat vården. Regioner behöver också satsa strategiskt och långsiktigt och göra särskilda ansträngningar för att försöka behålla dem som väljer att säga upp sig för att arbetsvillkoren är för dåliga eller för att rekrytera tillbaka en del av alla de 13 200* sjuksköterskor som har lämnat vården. Majoriteten av dem som lämnat gör det till följd av påverkbara faktorer: lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB. Men det kan också kräva en period av nyintroduktion i yrket om man inte arbetat som sjuksköterska på några år, vilket kräver en vilja och en planering från arbetsgivarsidan.

Kontakt för intervjuer: Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09

 

*Källa: Socialstyrelsen, antal legitimerade sjuksköterskor upp till 64 år som är sysselsatta utanför hälso- och sjukvården: 13 196. Senast uppdaterad: 2020-09-15 (årsuppgifter - 2018).    

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media