Vårdförbundet kräver moderna arbetstider

Arbetstidsavtalen som tillämpas i vården är från 70-talet. Det rimmar illa med den kunskapsintensiva vård vi har idag, säger Sineva Ribeiro, med anledning av ambulanssjuksköterskan som efter att ha arbetat i 23 timmar körde in i en bergvägg.

På fredag kommer domen i det uppmärksammade ambulansmålet där en ambulanssjuksköterska efter att ha arbetat i 23 timmar körde rakt in i en bergvägg. Arbetsgivaren är åtalad för arbetsmiljöbrott. 

Vården har utvecklats enormt, avtalen har inte hängt med. Nattbemanningen ser exempelvis helt annorlunda ut idag än för 40 år sedan. Då jobbade våra medlemmar antingen på natten eller på dagen. Nu arbetar sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ofta dag, kväll och natt i ett rullande schema. Men de centrala avtalen fungerar inte för att reglera återhämtning och kompensation.

– Vi har medlemmar som jobbar väldigt långa pass, 10 timmar upp till 24 timmar i ett sträck för ambulanssjuksköterskor. Det skulle samhället aldrig acceptera för en pilot, långtradarchaufför eller lokförare med tanke på säkerheten, säger Sineva Ribeiro.

Ambulanserna är idag rullande akutmottagningar. Ambulanssjuksköterskan som har specialistutbildning ger avancerad vård och behandling redan i ambulansen. Vårdförbundets tidning Vårdfokus visar i en enkät att en av tre som kör ambulansen slumrar till vid ratten. 

– Siffrorna är chockerande säger, Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, till Vårdfokus.

– Det är en fara för patienten, för ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare och självklart även för andra trafikanter, säger Sineva Ribeiro.

Idag är det stora skillnader mellan "bästa" och "sämsta" arbetsvillkor för våra medlemmar i olika delar av landet. Arbetsgivare kan säga upp lokala avtal med kort varsel, oftast för att spara pengar.

Vi vill ha:

  • Rimliga villkor för att klara dag- och natt.

  • I nattarbete ska tid för återhämtning räknas in i arbetstiden.

  • Ob-ersättning som räknas procentuellt mot lönen och kan tas ut antingen som tid eller pengar.

  • Större möjlighet till individuella lösningar.

  • Förutsättningar för chefer och medarbetare att långsiktigt planera verksamhet och bemanning.

  • Tid för kunskapsinhämtning och tid för till reflektion.

  • God återhämtning mellan arbetspassen.

Hälsosamma arbetstider är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv, säker vård för patienten och goda resultat. Nu måste arbetsgivare, såväl privata som offentliga, skapa förutsättningar för en god och säker vård, året runt, dygnet runt.

Läs mer i Vårdfokus artiklar om ambulanssjukvården 

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Sineva Ribeiro, ordförande, tfn: 
070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 112 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media