• news.cision.com/
  • Vårdförbundet/
  • Vårdförbundet om coronakrisen: Ansträngt läge för vårdpersonalen, samverkan görs med arbetsgivarna för patientsäker vård

Vårdförbundet om coronakrisen: Ansträngt läge för vårdpersonalen, samverkan görs med arbetsgivarna för patientsäker vård

Report this content

Vårdförbundet organiserar landets 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, som nu jobbar hårt med att bekämpa coronaviruset i en oerhört ansträngd arbetssituation som kan pågå en längre tid. Medlemmarna är i första hand oroliga för patientsäkerheten, men Vårdförbundet får också signaler att vissa av vårdens arbetsgivare börjat frångå rutiner för riskbedömning och konsekvensanalyser och att medlemmar utsätts för smitta. Ett fåtal medlemmar är bekräftat smittade och får rådgivning och fackligt stöd utifrån det. Vårdförbundet samverkar med arbetsgivarna för att hitta lösningar och tillsammans kunna erbjuda befolkningen en patientsäker vård även i denna svåra stund.
 

De yrkesgrupper Vårdförbundet representerar gör enorma insatser i kampen mot coronaviruset och deras kunskap är nödvändig för att vården ska fungera patientsäkert. Nu sker ett imponerande arbete i frontlinjen för att möta och behandla patienter. Det görs av exempelvis sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom infektion, skolsköterskor, distriktssköterskor men också tusentals biomedicinska analytiker som analyserar prover och röntgensjuksköterskor som röntgar lungor. Landets barnmorskor mobiliserar kraft och enighet kring vården för kvinnor med misstänkt eller konstaterad coronainfektion i samband med graviditet och förlossning.

- Det är ett mycket tufft läge där fantastiska insatser görs av våra yrkesgrupper. Trots det många gånger ovissa läget agerar de med lugn, professionalism, kompetens och omsorg om patientsäkerheten i första hand, snarare än sin egen säkerhet. För våra medlemmar är det självklart att alla nu arbetar på sin yttersta kompetens och förmåga i denna extrema situation, men de måste få rimliga förutsättningar från vårdens arbetsgivare. Tillgången till personlig skyddsutrustning är ett problem runt om i landet och vi får rapporter från grupper av medlemmar som utsatts för smittorisk och nekats provtagning. Det är oacceptabelt, våra medlemmar ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att det saknas material och rutiner hos arbetsgivarna, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet besvarar just nu en mängd frågor från medlemmar med anledning av deras arbetssituation under coronakrisen och oro för patientsäkerheten. Det handlar om brist på basal utrustning, om vilka rättigheter vårdpersonal har när det gäller arbetstider, när man sätts i karantän, om vad som gäller när man är gravid och arbetar med coronasmittade patienter, omplaceringar, med mera.

- Vi får signaler från medlemmarna om att en del av vårdens arbetsgivare frångår Arbetsmiljölagens regler om att göra riskbedömningar vid smittorisk och konsekvensanalyser, samt att facklig samverkan enligt MBL och samverkansavtal för exempelvis förflyttningar och omplaceringar av personal inte genomförs. Även i denna svåra stund måste arbetsgivarna respektera regelverk och avtal och förhandla om de här frågorna med oss som fackförbund. Vi organiserar oss för att möta upp de behov som finns lokalt vad gäller förhandlingar om avsteg, säger Sineva Ribeiro.

- Vi uppmanar medlemmar att höra av sig till Vårdförbundet för rådgivning om beordringar, inkallning, arbetstider, med mera under krisen. Vi finns här för medlemmarna och försöker hitta lösningar med arbetsgivarna i samverkan, för att tillsammans kunna ge befolkningen en patientsäker vård, säger Sineva Ribeiro.

 

Vårdförbundets talespersoner finns tillgängliga för media för intervjuer eller debatter om följande ämnen (exempel):

  • Dagsläget och arbetssituationen för landets sjuksköterskor som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad corona
  • Akuta punktinsatser för att vården ska klara corona (vad förbundet kräver från regeringen, regionerna, kommunerna och privata arbetsgivarna inom vården)
  • Skyddsutrustning och patientsäkerhet
  • Bemanningsläget, varför finns det så få specialistsjuksköterskor inom infektion och intensivvård i Sverige, vad kan göras i närtid
  • Kommentarer på regeringens satsningar

Talespersoner:

  • Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är tillgänglig för medverkan i inslag, intervjuer och debatter. Hon befinner sig i Göteborg men kan eventuellt resa i den mån transporter och kommunikationer fungerar.
  • Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson och Ragnhild Karlsson finns tillgängliga i Stockholm.
  • Vårdförbundet har också 21 avdelningsordförande som i varierande grad av tillgänglighet och rådande informationsläge kan uttala sig i media, om respektive regions situation.

Samtliga nås genom Vårdförbundets pressjour 0703 10 30 09, som bistår med kontaktuppgifter och koordinerar intervjuer.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media