Vårdförbundet om regeringens budgetproposition för 2021

Report this content

Vårdförbundet välkomnar att regeringen och samarbetspartierna gör kraftfulla budgetsatsningar på hälso- och sjukvården i spåren av corona. Förbundets ordförande Sineva Ribeiro trycker på att det behövs mer än pengar för att komma tillrätta med vårdskulden gentemot patienterna och arbetsmiljöskulden till vårdens medarbetare. Coronakrisen har blottlagt vårdens komplexa och djupa problem och Vårdförbundet efterlyser en debatt om dess finansiering och styrning på lång sikt.

Kraftigt ökade statsbidrag till kommuner och regioner, 4 miljarder kronor för hantering av vårdskulden, 1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa, och satsningar på primärvård, ambulanssjukvård, cancervård och psykiatri samt ökat antal utbildningsplatser är positiva budgetnyheter för Vårdförbundet 114 000 medlemmar.

- Det är bra att regeringen och samarbetspartierna styr stora medel till hälso- och sjukvården i en tid av kris, för en historisk samhällsutmaning som coronapandemin kräver historiskt stora budgetsatsningar. Vårdförbundet kräver en transparent och sammanhållen uppföljning för att redogöra för hur regionerna och kommunerna använt pengarna till gagn för patienter och vårdens personal, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet anser att det är bra att budgeten innehåller ”återhämtningsbonus” för 2021 och att det även presenterats satsningar på olika former av krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård redan för i år. Budgetsatsningarna för att hantera vårdskulden gentemot patienterna är välbehövliga, men det krävs också nödvändiga satsningar på att beta av den stora arbetsmiljöskulden gentemot vårdens medarbetare som slitit hårt under coronakrisen.

- Många av Vårdförbundets medlemmar rapporterar att de har varit i en katastrofzon under våren, vilket kan leda till posttraumatisk stress och andra psykiatriska sjukdomar. Förbundets lokala företrädare kommer noga att följa pengarna verkligen når ut till de personalgrupper som behöver särskilt stöd, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet påpekar att det finns en risk att de tillfälliga satsningarna är just för kortsiktiga.

- Pandemin är inte över och vi har en stor vårdskuld framför oss att beta av. Det finns ingenting som tyder på att den etiska stressen för personalen är över nu. Lägg därtill att sjukfallen inom hälso- och sjukvården var alldeles för höga redan innan pandemin, särskilt för stressrelaterad ohälsa, som utmattningssyndrom, säger Sineva Ribeiro.

De stora budgetsatsningarna på välfärden är tillfälliga och på sikt måste politiken också göra nödvändiga och permanenta förändringar av vårdens styrning och finansiering, för att Sverige ska stå bättre rustat inför nästa pandemi. Vi efterlyser en debatt om vårdens styrning och finansiering, och en bättre fungerande kompetensförsörjning till vårdens bristyrken, för att säkra en god och säker vård där personalen ges bättre förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sineva Ribeiro.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media