Vårdförbundet står upp för aborträtten på Internationella dagen för säkra aborter

Report this content

Den 28 september genomförs manifestationer världen över med anledning av Internationella dagen för säkra aborter (International Safe Abortion Day). Vårdförbundet är det fackförbund i Sverige som organiserar landets barnmorskor, som är experter på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa hela livet och dagligen försvarar kvinnors rättigheter genom sin yrkesutövning. Barnmorskorna i Vårdförbundet ser att Sverige måste fortsätta att vara ett föregångsland för kvinnors rätt till säkra aborter.

Sverige har i dag en 40 år gammal abortlagstiftning, väl förankrad i forskningen och med starkt stöd både hos den svenska befolkningen och hos vårdpersonalen. Det är en styrka för Vårdförbundets medlemmar som arbetar med att tillämpa den. Vårdförbundets barnmorskor uppmärksammar den viktiga internationella dagen för säkra aborter och påminner om att rätten till säker abort är under attack på många håll i världen.

-                         Det är bra att Sveriges nya utrikesminister Ann Linde (S) planerar att ta upp aborträtten när hon talar i FN:s generalförsamling i helgen, här har Sverige en viktig roll att spela på den globala arenan. Abortmotståndarna mobiliserar på många olika håll i världen och utvecklingen i till exempel Indonesien, där man tar flera kliv bakåt istället för framåt, visar att det är viktigare än någonsin nu. Sverige har en välfungerande abortlagstiftning sedan över 40 år och vi måste fortsätta vara ett föregångsland när det gäller kvinnors frihet att bestämma över sina egna kroppar och sina egna liv, säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Ungefär 56 miljoner aborter genomförs årligen världen över. Ett vanligt skäl är dålig tillgång till preventivmedel. Bedömningar visar att ungefär 25 miljoner kvinnor årligen gör aborter på ett osäkert sätt. Enligt WHO beror mellan 8 och 18 procent av alla graviditetsrelaterade dödsfall i världen på osäkra aborter. Därtill kommer de miljontals kvinnor som bedöms lida i onödan på grund av komplikationer i samband med osäkra aborter.

-                         Rätten till säkert abort handlar om kvinnors rätt till att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv och få frågor har varit så centrala för barnmorskor världen över som detta. Vi barnmorskor har tillsammans lyckats förflytta stockkonservativ och farlig lagstiftning runt om i världen till regelverk som räddar kvinnors liv. Enligt världsorganisationen WHO dör ungefär 47 000 flickor och kvinnor varje år till följd av farliga och illegala aborter, säger Åsa Mörner.

Forskningen visar att förbud eller begränsningar av aborträtten aldrig minskar antalet aborter men däremot ökar antalet farliga aborter vilket riskerar kvinnors hälsa och liv. Det är ett faktum att kvinnor gör abort oavsett hur lagstiftningen ser ut.

-                         Vi förfasas över andra länders lagförändringar som helt förbjuder abort och som leder till långa fängelsestraff för aborter och till och med för missfall, men vi måste också komma ihåg att abortmotståndarnas mobilisering sällan börjar så extremt. Den börjar i det lilla med minskad tillgänglighet, med frågeformulär om skälen, med samvetsfrihet, svårare att få tillgång till akut-p-piller och andra sätt att göra processen svårare för kvinnan. Det är viktigt att stå stadiga och att visa att vi inte accepterar angrepp på kvinnors rättigheter, säger Åsa Mörner.

-                         Sverige är ett framgångsexempel vad gäller rättigheter för kvinnor och barn, men det går inte att slå sig till ro. Även här utmanas aborträtten och kvinnors rätt till sina kroppar. Kvinnors fysiska besvär, så som endometrios, mensvärk, förlossningssmärtor och förlossningsskador, smärta vid sex och klimakteriebesvär har fortfarande inte samma status i vården. Smärta och obehag kopplat till kvinnans kön måste uppmärksammas i forskningen så att vi får större kunskap och bättre behandlingar, säger Åsa Mörner.

Vårdförbundets barnmorskeblogg: https://vardforbundetbloggen.se/barnmorska/ska-vi-blunda-nar-varden-sviker-kvinnorna/

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 eller Åsa Mörner, barnmorska och talesperson, på asa.morner@vardforbundet.se  

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media