Vårdförbundet student utser Charlotte Olsson från Halmstads sjukhus till Årets Studenthandledare

Report this content

När Vårdförbundet student för första gången delar ut pris till bästa studenthandledare är det sjuksköterskan Charlotte Olsson på Uppvakningsenheten på Halmstads sjukhus som vinner titeln och prissumman på 25 000 kronor. Priset är ett led i att uppmärksamma det personcentrerade handledarskapet som en viktig del av sjuksköterskestudenters utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett stort moment i utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Att göra sin praktik i vårdmiljö nära patient och mer erfarna kollegor är ett måste för att utveckla yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Dock är tillgången på studenthandledare ett problem i dagens vårdmiljö. Handledarna har många gånger inte fått tillräcklig handledarutbildning och har inte heller tid att handleda studenterna. Vårdförbundet Student visade i vårens VFU-rapport att var tredje student inte fått någon handledare över huvud taget.

-       Vårdförbundet uppskattar att antalet sjuksköterskor behöver öka med 45 000 till år 2030 för att klara välfärden. För att så många som möjligt ska gå klart sjuksköterskeutbildningen och stanna inom vården är det centralt att erfarna kolleger finns som studenthandledare ute i verksamheterna. Handledarna har en nyckelroll för att sjuksköterskestudenterna ska få en bra start i sina nya yrkesroller och vilja fortsätta att arbeta inom hälso- och sjukvården. Därför har vi instiftat priset ”Årets Studenthandledare”, för att belöna gott handledarskap och för att och förmå arbetsgivare att ge handledare rätt förutsättningar, säger Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet student.

Handledare från hela landet har nominerats av Vårdförbundets studentmedlemmar och en jury bestående av representanter från Vårdförbundet Students styrelse och yrkeshandläggare inom Vårdförbundet utsåg därefter Charlotte Olsson till vinnare.

Juryns motivering lyder:

 ”Handledaren Charlotte Olsson har varit en professionell förebild som enligt studenten ’med stort hjärta och ett stort tålamod hjälpt mig att utvecklas från en något osäker student till någon som känner sig redo för att börja arbeta som färdig sjuksköterska’. Genom reflektion, personcentrerad handledning och förmåga att koppla ihop yrkets praktiska tillämpning med de mer akademiska bitarna såsom forskning och förbättringsarbete och alltid med patientenssäkerhet och integritet i första hand ses Charlotte som en inspirationskälla för studenter.”

Vårdförbundet Student har i vårens VFU-rapport funnit att en tredjedel av de i enkäten deltagande studenterna skulle tacka nej till en anställning om det inte ingick en längre strukturerad yrkesintroduktion. Över hälften av studenterna skulle välja bort ett jobberbjudande om det inte innefattade ett mentorskap.

Kontakt:

Årets Studenthandledare: Charlotte Olsson, 0703 39 96 89, charlotte.olsson@regionhalland.se

Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet student, 0730 80 28 82, viviana.lundberg@vardforbundet.se

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 0703-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media