Vårdförbundet tecknar nytt kompetens- och omställningsavtal med SKR och Sobona

Report this content

Vårdförbundet, övriga fackliga organisationer och SKR och Sobona är överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet gäller från den 1 maj 2020 och gäller för cirka nittiotusen av Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Parterna enades redan i november om de grundläggande principerna för kompetens- och omställningsavtalet, och har under våren tillsammans arbetat med att komma överens om detaljerna i avtalet.

− Avtalet ger nya förutsättningar och resurser för lokala insatser för att stärka viktig kompetens inom hälso- och sjukvården. I ett förändrat och förlängt arbetsliv är förebyggande insatser i ett tidigt skede och löpande möjligheter att utveckla sina kunskaper avgörande, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

- Delar i avtalet som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser, att arbetstagare som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet, och att avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet, säger Sineva Ribiero.

− Det nya avtalet gör att kommande behov i hälso- och sjukvården kan mötas bättre. Avtalet innebär att lokala parter nu ska analysera behoven och gemensamt ansöka om medel ur omställningsfonden för att stärka finansieringen av insatserna. Ansökan om medel kan göras redan från år 2020, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

 

Fakta om kompetens- och omställningsavtalet
Avtalet innebär att parterna är överens om bland annat:

• Insatser för tidiga kompetenshöjande insatser innebärande kompetensutveckling riktad mot framtida behov i verksamheten

• Visstidsanställda och tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägning ska omfattas av förebyggande insatser som stärker möjligheten till fortsatt eller annan anställning hos arbetsgivaren

• Personer som arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för ska omfattas av hela avtalet

• Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet

• Förebyggande insatser byggs in i det nya avtalet

• Turordningsreglerna ändras från och med 1 maj 2020

• Tillgängliga medel för tidiga lokala omställningsinsatser under 2020 har bestämts till 250 miljoner kronor.

 

Frågor kring avtalet besvaras av Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet, 072-5806110

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media