Vårdförbundet till nya regeringen: tillsätt nationell kommission för kompetensförsörjningen, gör lönesatsning på särskilt yrkesskickliga

Vårdförbundet välkomnar att vi har en regering och ser fram emot gott samarbete med socialminister Lena Hallengren och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning samt ansvar för kompetensförsörjningen i välfärden. Vårdförbundet uppmanar regeringen att tillsätta en nationell kommission för vårdens kompetensförsörjning. Den nya regeringen uppmanas att ge Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mandat att lösa vårdens bemanningskris genom överenskommelser om väsentligt förbättrade arbetsvillkor i den pågående avtalsrörelsen. En omfattande lönesatsning på 10 000 kronor mer i månaden bör göras på ”särskilt yrkesskickliga”, genom att delar av de höjda statsbidragen används till att förbättra arbetsvillkoren i vården.

Vårdförbundet välkomnar att det finns partier som är beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna få en regering, och ser både möjligheter och brister i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Det är bra att överenskommelsen adresserar vårdens utmaningar, så som tillgång till vård på lika villkor, kompetensförsörjningen och arbetsvillkoren, men Vårdförbundet anser att det behövs mer för att lösa vårdens utmaningar.

-          Vårdförbundet välkomnar samordningen av kompetensfrågorna och vi förutsätter att vi kommer att ha en tydlig plats i det arbetet. Det är viktigt att arbetet omfattar samtliga våra professioner, där vi vill se en reglerad specialistutbildning också för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vi uppskattar också viljan att tillsätta en utredning för ansvar och förstärkt samordning av barn- och ungdomshälsan, något som vi ser som steg mot en personcentrerad vård som samordnas genom hela livet, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Det är också bra med en satsning på primärvården, men den måste ha fokus på hela personens hälsa och inte bara tillgång till läkare. Olika professioners kunskap måste samordnas och samverka i den nära vården som bedrivs av både kommuner och landsting.

-          Kompetensförsörjningen inom vården är dock så ansträngd att det skulle behövas en nationell kommission som samordnar alla professioner och tar hänsyn till vårdens organisering för att säkerställa befolkningens rätt till god hälsa, samt säker och tillgänglig vård. Det är bra att patientens rättigheter stärks, men vården måste organiseras så att den kan möta hela personen och då måste våra medlemmars kompetens tas tillvara och arbetsvillkoren förbättras, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet välkomnar satsningarna på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, men vi vill tillägga att det bör ske enligt AST-modellen, med utbildningsanställningar och utan motkrav på ”bindningskontrakt” där den enskilde måste stanna kvar hos en arbetsgivare i exempelvis två år för att inte bli återbetalningsskyldig. Behoven är nationella och därför behövs en nationell reglering av AST, anser Vårdförbundet.

-          Villkoren för Vårdförbundets medlemmar måste förbättras och lönerna höjas för alla och det krävs en särskild satsning på de mest yrkesskickliga, vilket kräver resurser. En kömiljard räcker inte för att klara av utmaningen. Det är bra att överenskommelsen innebär att staten är beredd att höja statsbidragen till kommuner och landsting, men det är ingen garanti att det löser den ansträngda bemanningssituationen. Vi kräver därför att delar av de höjda statsbidragen används till att förbättra arbetsvillkoren i vården. Vårdförbundet yrkar bland annat på 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga i våra förhandlingar med SKL och Sobona. Jämställda och hälsosamma villkor är ett måste för att vi ska kunna lösa vårdkrisen, som ju faktiskt är en bemanningskris. Nu är det dags att politikerna ger SKL mandat att lösa bemanningskrisen tillsammans med oss, säger Sineva Ribeiro.

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Villkoren för Vårdförbundets medlemmar måste förbättras och lönerna höjas för alla och det krävs en särskild satsning på de mest yrkesskickliga, vilket kräver resurser. En kömiljard räcker inte för att klara av utmaningen. Det är bra att överenskommelsen innebär att staten är beredd att höja statsbidragen till kommuner och landsting, men det är ingen garanti att det löser den ansträngda bemanningssituationen. Vi kräver därför att delar av de höjda statsbidragen används till att förbättra arbetsvillkoren i vården. Vårdförbundet yrkar bland annat på 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga i våra förhandlingar med SKL och Sobona. Jämställda och hälsosamma villkor är ett måste för att vi ska kunna lösa vårdkrisen, som ju faktiskt är en bemanningskris. Nu är det dags att politikerna ger SKL mandat att lösa bemanningskrisen tillsammans med oss.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet