Vårdförbundet välkomnar Blåljusutredningens förslag om skärpta straff

Vårdförbundet har bidragit till regeringens ”blåljusutredning” som presenterade ett delbetänkande igår. I det föreslås bland annat att ett nytt brott kallat ”blåljussabotage” införs, som gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Utredningen föreslår också en ny bestämmelse som innebär en skärpt syn på våld eller hot som riktas mot en person på grund av dennes arbete.

-          Vårdförbundet välkomnar att utredningen föreslår en uppgradering av det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal, detta är något som våra medlemmar och alla invånare som behöver våra insatser kommer att ha nytta av. Samhället sänder en kraftfull signal om att det måste råda nolltolerans mot hot, trakasserier och våld mot ambulanssjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det ska vara oacceptabelt att hindra viktiga samhällsfunktioner i deras tjänsteutövning, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundet har länge drivit frågan om en säker och hälsosam arbetsmiljö för medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvården. För att lösa den här typen av samhällsproblem behövs en genomtänkt och säker kedja av samarbeten, där vårdpersonal, polis, arbetsgivare, socialtjänst, politiker och väktarbolag behöver arbeta tillsammans.

-          Det är glädjande att utredningen har hörsammat Vårdförbundets synpunkter om att nyansera diskussionen genom att omfatta fler yrkesgrupper. Den pågående debatten breddas till att omfatta hälsosamt och tryggt arbete i hela vården och det är bra. Utsattheten för våra medlemmar finns inte bara inom ambulans- och akutsjukvården även inom psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet vill nu se att arbetet fortsätter genom att diskussionen om åtgärder för att förebygga och hantera våld och hot mot samhällsbärande funktioner blir mer konkret – och att vårdens arbetsgivare kliver fram i det arbetet.

-          Det räcker inte med strängare straff för att komma till rätta med den här typen av samhällsproblem. Nu behövs ett tydligare förebyggande arbetsmiljöarbete från arbetsgivarnas sida, där personalens gedigna kunskaper och erfarenheter av riskbedömning kommer till användning. Vi kommer att genom fortsatt fackligt arbete vara en aktiv del av den utvecklingen, för att föra fram våra medlemmars syn på nuläget och vilka steg som behöver tas, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet kräver att:

  • Arbetsgivare ska visa nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal
  • Arbetsgivare ska arbeta förebyggande med riskanalys och säkerhetsplanering
  • Arbetsgivare ska ta ansvar för rapportering och anmälningar
  • Arbetsgivare ska säkra att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer 

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att utredningen har hörsammat Vårdförbundets synpunkter om att nyansera diskussionen genom att omfatta fler yrkesgrupper. Den pågående debatten breddas till att omfatta hälsosamt och tryggt arbete i hela vården och det är bra. Utsattheten för våra medlemmar finns inte bara inom ambulans- och akutsjukvården även inom psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker, säger Sineva Ribeiro.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet