Vårdförbundet välkomnar regeringens satsning för att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö

Report this content

Vårdförbundet välkomnar att regeringen i sin vårändringsbudget satsar 500 miljoner på att regionerna ska kunna anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön för dem som redan jobbar.

Idag den 19 april lanserar regeringen sin vårändringsbudget och det är glädjande läsning. Nu avsätts 500 miljoner att anställa och förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor, med avsikten att kunna öppna fler vårdplatser. En koppling Vårdförbundet länge påtalat och som nu gett effekt.

  Det är mycket bra att regeringen markerar det tydliga sambandet mellan utbildade sjuksköterskor och vårdplatser. Saknas sjuksköterskor blir det färre vårdplatser och avdelningar som kan hållas öppna. Denna satsning är en bra investering för framtiden säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskors arbetsmiljö är en viktig fråga för Vårdförbundet och har lyfts fram i det nya kollektivavtalet Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona nyligen tecknat. Det finns mycket kvar att göra men dagens besked samt tidigare övriga satsningar från regeringen rörande pandemin är steg i rätt riktning.

– Sverige behöver sina välutbildade sjuksköterskor och det har inte minst pandemin påmint om. Forskningen visar på vikten av att vi är tillräckligt många utbildade sjuksköterskor i hälso- och sjukvården, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

De 500 miljoner kronorna ska fördelas mellan landets 21 regioner och det är därefter arbetsgivarnas ansvar att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Satsningen gäller dock enbart regionerna trots att 25 procent av sjukvården bedrivs i kommunerna. Vårdförbundet förutsätter att regeringen kommer med framtida extra tillskott gällande kommunerna.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media