Vårdförbundet varnar: Sommarens personalbrist leder till stängda vårdplatser och oro för patientsäkerheten

Report this content

Sommarens arbetssituation leder till mer oro för patientsäkerheten än under resten av året, visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar. Fyra av tio upplever en större oro för patientsäkerheten under sommaren och så många som hälften av medarbetarna inom slutenvård och förlossning. Av en kartläggning med Vårdförbundets 21 lokala ordföranden framgår att hälso- och sjukvårdens personal får jobba mycket övertid och med färre kollegor på sommaren än under resten av året.

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur förbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ser på bemanningssituationen och möjligheterna till vila och återhämtning inom hälso- och sjukvården under sommaren, som är en tuff period i många regioner och kommuner.

-          Det är inte ovanligt att man använder mindre kvalificerad personal såsom läkar- och sjukvårdsstuderande och att man stänger vårdplatser och slår ihop avdelningar. Sammantaget innebär det att vårdpersonalen får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester och för att patienterna inte ska bli lidande, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Resultat från undersökningarna:

 • 41 % upplever en högre oro för patientsäkerheten under sommaren än under övriga året.
  • Störst oro finns bland barnmorskor (54 %) och bland dem som arbetar i slutenvården (48 %)
  • 19 av 21 regionala ordförande uppger att bristen på personal under sommaren hotar patientsäkerheten i hög grad eller mycket hög grad
 • 15 % uppger att de själva eller någon kollega har blivit nekad sommarsemester på grund av låg bemanning och/eller rekryteringssvårigheter. De flesta får fyra veckors sammanhängande semester om så önskas. Endast en mindre andel får andra veckor än vad dom har önskat och det är relativt ovanligt att man nekas semester.
  • 33 % av de regionala ordförandena uppger att arbetsgivarna knappt, eller inte över huvud taget, involverat Vårdförbundet i planeringen av sommarbemanningen.
 • 29 % uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller att slå ihop avdelningar.
  • De vanligaste metoderna att lösa bemanningssituationen enligt Vårdförbundets regionala ordföranden är;
   • En minskning av antalet vårdplatser (19 av 21)
   • Ökad användning av övertid (19 av 21)
   • Bonus för den som flyttar eller ställer in sin semester (17 av 21)
   • Fler överbeläggningar (17 av 21)
   • Ökad användning av bemanningsföretag (17 av 21)
 • En del medlemmar beskriver hur de får jobba mycket övertid och med lägre bemanning under sommaren. Generellt finns en känsla av att man får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester.
  • 28 % uppger att de som arbetar under sommaren erbjuds antingen bonus eller extra ersättning. Motsvarande siffra bara för barnmorskor är 41 %. 48 % har varken erbjudits bonus eller extra ersättning
  • Av de som får bonus för att flytta sin semester handlar det om mellan 5 000 -20 000 kronor per vecka.
  • 14 % uppger att bemanningspersonal används mer under sommaren än under resten av året.
 • Det är heller inte ovanligt att man använder mindre kvalificerad personal som läkar- och sjukvårdsstuderande.
  • 13 av 21 regioner uppger att arbetsgivarna planerar att lösa bemanningssituationen genom att ersätta sjuksköterskor med andra yrkesgrupper utan omvårdnadskompetens, som undersköterskor, vårdbiträden eller läkarstudenter .
 • En del medlemmar lyfter också fram det orättvisa med att bemanningspersonal verkar få bättre lön/ersättning än vad de själva får.
 • Enligt Dagens Medicin den 22 maj 2019 planerar regionerna att stänga cirka 20 % av sina vårdplatser under sommaren och det huvudsakliga skälet är bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

-          Som vanligt är det barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som får ta ansvar för att vården fungerar året runt. Undersökningen visar att medlemmarna känner en press att ställa upp för patientsäkerhetens skull. De får jobba mycket övertid och får ta ansvar för personal som saknar kompetens eller för tillfällig bemanningspersonal. Sådant sliter naturligtvis, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

-          När arbetsgivaren försöker ersätta omvårdnadskompetens med personal som helt saknar denna utbildning faller ett allt tyngre ansvar för patientsäkerheten på den kvarvarande ordinarie personalen. Forskning har visat på ökad dödlighet för patienterna och ökad risk för vårdskador när arbetsgivare gör så här. Det är klart att det skapar oro, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel, med negativa konsekvenser för patienterna och för personalen. Den som blir sjuk eller skadad under sommaren har rätt till en god och säker vård och därför måste arbetsmarknadens parter arbeta konstruktivt med schemaläggning, semesterplanering och kompetensförsörjning så att inte vissa personalgrupper ska behöva bära hela ansvaret.

-          Vårt nyligen tecknade kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona är en bra utgångspunkt för den utveckling som måste till för att förbättra villkoren för personalen i kommuner och regioner. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn – vi förutsätter att de tar sitt ansvar enligt det nya avtalet, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Om Novus-undersökningen med Vårdförbundets medlemmar:

 • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Vårdförbundet.
 • Antal intervjuer: 1121
 • Fältperiod: 3-13 maj 2019
 • Deltagarfrekvens: 52 % (representativ för målgruppen, Vårdförbundets 115 000 medlemmar som är barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer/ledare)

Om kartläggningen med Vårdförbundets 21 regioner:

 • Undersökningen har genomförts av Vårdförbundet via webbenkät i verktyget Questback
 • Antal svarande: 21 av 21 lokala ordförande för Vårdförbundet runt om i landet
 • Fältperiod: 29 april – 12 maj 2019
 • Deltagarfrekvens: 100 %

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vårt nyligen tecknade kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona är en bra utgångspunkt för den utveckling som måste till för att förbättra villkoren för personalen i kommuner och regioner. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn – vi förutsätter att de tar sitt ansvar enligt det nya avtalet.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet