Vårdförbundets barnmorskor: Juli nya förlossningsmånaden – här är regionerna med flest barnmorskor

Report this content

Idag den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera skulle man kunna se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Regionerna Jämtland, Gotland och Halland har flest barnmorskor per kvinna i fertil ålder, medan regionerna Skåne, Kronoberg och Östergötland ligger lägst*. Vårdförbundet anser att skillnaderna är för stora och att regionerna misslyckas med att anpassa förlossningsvården efter förändrade behov. Förbundet ställer krav på ”en barnmorska – en födande” så att barnmorskor endast ansvarar för en aktiv förlossning i taget, istället för att stressa mellan två-tre förlossningar.

Nu är det vår och förlossningsvården går in i högsäsong – de flesta barn i Sverige har traditionellt fötts på våren och allra flest brukade födas i mars. Under andra halvan av 1800- och början av 1900-talet föddes många nio månader efter högtider som midsommar och jul. Det har dock ändrats och sedan flera år tillbaka är det enligt SCB-statistik istället juli som är den stora förlossningsmånaden, vilket sannolikt också kommer att upprepas i år.

- Under 2000-talet har barnafödandet förskjutits och idag är det vanligare att födas på sommaren eller försommaren. Barnafödandet brukar följa ledigheter och det verkar som om höstlovet numera är en period då många barn blir till, för att sedan födas i juli. Regionerna måste planera bemanningen av förlossningsvården utifrån detta förändrade mönster och samtidigt säkerställa att barnmorskorna kan ta sin semester.

Med dagens underbemannade förlossningskliniker blir den ekvationen omöjlig, om inte regionerna blir bättre på att planera i god tid för det som är ett faktum: att flest barn föds under semesterperioden! Då krävs barnmorskornas unika kunskap. Det behövs bättre arbetsmiljö och ersättningar i grunden så att fler barnmorskor vill stanna inom förlossningen, det  vi ser är att många barnmorskor söker sig bort från BB till sundare arbetsplatser som ungdomsmottagningar eller mödravården. Just detta år kan det också handla om att ta in barnmorskor från bemanningsföretag, så att den ordinarie personalen får tillfällig uppbackning av fler kollegor, säger Åsa Mörner, barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Förlossnings- och mödravården har såklart också påverkats av coronapandemin vilket ökar behovet av närvarande barnmorskor. Många kvinnor är oroliga för att bli smittade och hur det skulle kunna påverka deras barn och följer myndigheternas ändrade rekommendationer, som kommer löpande allt eftersom kunskapen om covid ökar. Fler har fått föda utan att ha sin partner närvarande på grund av restriktionerna, vilket ställer ytterligare krav på vården att kunna stötta den födande kvinnan.

- Det behövs en ambitionshöjning från regionerna vad gäller grundbemanningen med tillräckligt många barnmorskor på våra förlossningskliniker och ett aktivt arbete med att försöka behålla de erfarna barnmorskorna, som vi tyvärr ser lämna förlossningsvården för att arbetsvillkoren är för dåliga.

- Ett bra första steg vore att regionerna ställer sig bakom Vårdförbundets krav på ”en barnmorska – en födande” så att barnmorskor endast ansvarar för en aktiv förlossning i taget, istället för att stressa mellan två-tre förlossningar, med risk för sämre patientsäkerhet. Vi har gjort en Novus-undersökning som visar att sju av tio barnmorskor vill jobba enligt modellen ”en barnmorska - en födande”, säger Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

I rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet från Socialstyrelsen 2018 konstateras bland annat att det var en ökad förekomst av multipla komplikationer och fosterskador vid de förlossningsavdelningar som hade sämre bemanning. IVO konstaterar efter sin genomgång av anmälningar gällande förlossningsvården att ”en återkommande orsak som bidrar till att det går fel under förlossningen är att det är hög arbetsbelastning på avdelningen. Det kan handla om att det exempelvis är fullt på avdelningen eller att det är många akuta och svåra ärenden som handläggs samtidigt. Bemanningen är helt enkelt inte anpassad utifrån den belastning av patienter som verksamheten har.”

- Det är frustrerande när vi vet hur viktigt det är att ha rätt bemanning i förlossningsvården, för att en förlossning ska vara trygg och säker för både kvinna och barn. Regionerna måste anpassa bemanningen utifrån att det föds fler barn under sommarperioden och att pandemin även påverkar förlossningsvården. Barnmorskorna på BB behöver fler kollegor! Inte färre som exempelvis i Umeå där en fjärdedel av barnmorskorna lämnat förlossningen på grund av dålig arbetsmiljö och gravida kvinnor kommer att behöva resa till andra städer när det är dags att föda, säger Åsa Mörner.

För att fira barnmorskorna på internationella barnmorskedagen samarbetar Vårdförbundet med Carolina Gynning, som är höggravid med sitt tredje barn och kommer att posta en hyllning till sin barnmorska i en Instagram story idag. Vårdförbundet sponsrar också dagens avsnitt i podden ”Gynning och Berg - hittar sig själva” med Carina Berg och Carolina Gynning.
 

Korta fakta:

 • Bifogade grafer: SCB-statistik över födelsemönstren över tid 
 • 19 av 21 regioner uppger att de har brist på barnmorskor. (Källa: Socialstyrelsen Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021 (socialstyrelsen.se)
 • År 2000 var det 5658 legitimerade barnmorskor sysselsatta inom hälso- och sjukvård (både privat och offentlig regi), 2018 var det 7558. En ökning med 28 procent. 2000 föddes 90 441 barn, 2018 föddes 115 832 barn, en ökning med 28 procent. (Det finns dock ingen särskild statistik över antalet barnmorskor inom förlossningsvården)
 • Vårdförbundet organiserar majoriteten av landets barnmorskor
 • 60 % av de tillfrågade barnmorskorna i Vårdförbundets medlemsundersökning 2020 (Novus) anser att de är för få på deras arbetsplats. Varav;
  • 80 % arbetar på förlossning
  • 81 % arbetar på BB/Antenatal avdelning
  • 85 % är 39 år eller yngre
 • Sju av tio vill jobba enligt principen ”en barnmorska – en födande” (69 %).
  • Bland dem som vill arbeta enligt principen ”en barnmorska – en födande” anger drygt nio av tio att de inte arbetar efter principen idag (92 %).
 • Novusundersökningen visar också att barnmorskor tidigt söker sig till förlossningsvården och BB, men att svag löneutveckling och slitsamma arbetsvillkor gör att de erfarna går vidare till arbetsplatser med mer hälsosam arbetsmiljö.

(Källa. Erfarna barnmorskor lämnar förlossningsvården, visar ny Novusundersökning - Vårdförbundet (cision.com))

*Ranking Barnmorsketäthet (Antalet legitimerade och sysselsatta barnmorskor per 100 000 kvinnor i fertil ålder, 15-44 år- Källa: Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2021)

Jämtland 556
Gotland 520
Halland 500
Dalarna 472
Örebro 465
Blekinge 458
Jönköping 456
Västernorrland 456
Västra Götaland 446
Uppsala 444
Västmanland 433
Norrbotten 430
Västerbotten 418
Stockholm 411
Värmland 406
Kalmar 400
Södermanland 385
Gävleborg 375
Skåne 356
Kronoberg 340
Östergötland 325
 

Kontakt för intervjuer

 • Riksläget: Åsa Mörner 073-6480133 asa.morner@vardforbundet.se och Marie-Charlotte Nilsson 070-6484688 marie-charlotte.nilsson@vardforbundet.se eller via presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)
 • Regionalt/lokalt: Vårdförbundets 21 lokala avdelningsordförande förmedlar kontakt med barnmorskor runt om i landet, nås via presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media