Vårdförbundets förbundsordförande kräver att Region Norrbotten aktiverar krislägesavtalet

Den stora belastningen på vårdpersonal som arbetar med att vårda svårt sjuka patienter och bekämpa coronaviruset gör att Vårdförbundet återigen uppmanar arbetsgivaren Region Norrbotten att omedelbart ansöka om aktivering av krislägesavtalet mellan Vårdförbundet och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Situationen i vården i Norrbotten bör genast klassas som ett krisläge, enligt Vårdförbundet. Regionen har infört arbetspass på 12,5 timmar, förflyttning till annan ort, omplacering av medarbetare, byte av arbetsgivare, fler helgpass och indragna semestrar – men utan skälig ersättning till medlemmarna.

- Vårdförbundet  ingick ett krislägesavtal med SKR för att kunna säkra rätt arbetsvillkor för våra medlemmar i just den här typen av krissituation som coronaepidemin nu utlöst i Norrbotten. Vi kräver att Region Norrbotten och SKR använder det befintliga avtalet som tänkt. Regionen måste ta sitt ansvar, inte bara som arbetsgivare men också för att säkra en god och säker vård för invånarna i Norrbotten i denna svåra stund, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Trots att Region Norrbotten begär att personalen arbetar höga veckoarbetstider i nivå med krislägesavtalet får personalen inte högre ekonomisk ersättning, eftersom regionen ännu inte valt att aktivera avtalet. Det är oacceptabelt, anser Vårdförbundet som de senaste veckorna uppmanat arbetsgivaren att åtgärda situationen.

Regionen anger oro för personalens arbetsmiljö som skäl för att inte aktivera krislägesavtalet, baserat på oklara beräkningsmetoder om hur mycket extra personalen skulle behöva arbeta. Det man måste komma ihåg är att det endast är ett fåtal medarbetare som skulle omfattas av krislägesavtalet, personer som redan idag sliter i krisen och periodvis arbetar 12,5 timmars arbetspass långt från hemorten, säger Camilla Eriksson Sundberg, ordförande, Vårdförbundet Norrbotten.

Region Norrbotten kräver att personalen ska ge allt i krisen men ger inget tillbaka. Istället har Vårdförbundet fått avslag på avslag på våra krav. Beviljade semestrar har dragits in och medlemmar får inte besked om de kommer kunna vara lediga under juni till augusti med sina familjer. Att regionen inte vill utlösa krislägesavtalet av hänsyn till medarbetarnas arbetsmiljö är skrattretande, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Krislägesavtalet mellan SKR och Vårdförbundet tecknades 26 mars och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan, där den anställda får 220 procent av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Eftersom avtalet inte är aktiverat arbetar en del av Vårdförbundets medlemmar långa arbetsveckor men får bara övertidsersättning för de timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid (varierar mellan 32 h/vecka och upp till 40/h vecka).

- Det här måste hanteras mer professionellt av regionen och utifrån vårt gemensamma krislägesavtal, annars kommer vi se att sjukskrivningarna och uppsägningarna står som spön i backen lagom till sommaren, säger Camilla Eriksson Sundberg.


För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media