• news.cision.com/
  • Vårdförbundet/
  • Vårdgalan 2020: Sjuksköterska från Borås vinnare av Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor, biomedicinsk analytiker är Årets Vårdchef

Vårdgalan 2020: Sjuksköterska från Borås vinnare av Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor, biomedicinsk analytiker är Årets Vårdchef

Report this content

Idag delades Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam ut på den digitala Vårdgalan. Det är med prissumman på 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet och delas ut årligen till enskilda medlemmar inom Vårdförbundet.  2020 års vinnare av Vårdförbundspriset och ensam mottagare av hela den summan är Martina Jarnström från Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, för sitt arbete med utbildningsmaterial som ger cancerpatienter ökad delaktighet i sin behandling. Farinaz Mona Moghaddam från Stockholm blev Årets Vårdchef (50 000 kronor) och Carola Ludvigsson från Umeå är Årets Studenthandledare (25 000 kronor).

Varje år arrangerar Vårdförbundet en festlig gala för att fira och premiera medlemmarnas viktiga arbete inom personcentrerad vård, innovation, ledarskap och handledning av studenter. Över 200 personer från vård-Sverige, politiker, opinionsbildare, patientföreningar, arbetsgivare och journalister brukar samlas på galan i Stockholm – men under pandemi-året 2020 anordnades eventet givetvis enbart digitalt.

Idag livesändes galan på Youtube och inleddes med digitala tal och framträdanden av bland andra H.K.H. Kronprinsessan Victoria, socialminister Lena Hallengren (s), internationella representanter från WHO, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och företagsledaren Azita Shariati.

- Vi gläds åt juryns val av Martina Jarnström till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor. Det krävs mod och nytänkande, men också gedigen kunskap om lagar och rutiner, för att göra den här typen av stora förändringar mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Tack vare Martinas arbete får numera alla cancerdrabbade patienter med cytostatikapump frågan om de vill lära sig att hantera pump och infart själva i sitt eget hem, och blir på så sätt mer delaktiga i sin egen vård och behandling, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Juryns motivering lyder:

 ”Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att koppla bort sin pump och hantera sin centrala infart. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset. När patienten lär sig att hantera pumpen själv ger det patienten ett större inflytande över sin tid och sitt liv, trots sjukdom. Tack vare Martinas initiativ får i dag alla patienter med cytostatika pump frågan om de vill lära sig att hantera pump och infart själva i sitt eget hem.”

För vinnaren av Årets Vårdchef lyder juryns motivering:

”Farinaz Mona Moghaddam har genom sitt ledarskap lyckats skapa engagemang, delaktighet och hög motivation i arbetsgruppen. Tillsammans med sina medarbetare har hon utvecklat nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. I sitt ledarskap ser Farinaz varje medarbetares unika drivkraft och skapar möjligheter för varje person att göra det den är bäst på. Farinaz vågar delegera, hon tillåter misslyckanden och uppmärksammar sina medarbetares insatser. Genom Farinaz ledarskap får alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga i att långsiktigt utveckla verksamheten.”

- Det är fantastiskt roligt att juryn väljer att ge priset för Årets Vårdchef till en biomedicinsk analytiker i år. Som chef på Sveriges största Cytologienhet har Farinaz verkligen gjort skillnad: Att införa ett personcentrerat arbetssätt är en stor utmaning i en laboratorieverksamhet, eftersom patienterna inte är fysiskt närvarande i verksamheten. Med kreativitet och patienten i fokus har Farinaz tillsammans med medarbetarna förbättrat kvalitén på analyser och diagnostisering, genom att effektivisera arbetsrutiner och metoder, säger Sineva Ribeiro.

För vinnaren av Årets Studenthandledare lyder juryns motivering:

”Carola Ludvigsson är en professionell och kompetent inspirationskälla för studenter. Genom att uppmana studenter till reflektion, kritiskt tänkande, kontinuerlig utveckling och visa på vägar till förbättring av patienternas/boendes omvårdnad utifrån helhetssyn, får Carola studenter att utvecklas och växa i sin roll som blivande sjuksköterska. Carola förmedlar ett lugn och låter studenterna känna sig som en viktig del av vårdteamet och arbetslaget. Hennes engagemang och driv för förbättringar avseende omvårdnad höjer både vårdkvalitén för patienter och boende liksom utbildningskvaliteten för studenterna. I tillägg till ovanstående förstärker Carolas handledning studenternas yrkesidentitet.”

Foton av vinnarna
Eftersom vinnarna endast deltog digitalt från olika platser har Vårdförbundet denna gång inte haft möjlighet att ta dagsfärska pressfotografier. Men det finns en samling foton på vinnarna bifogade och dessa är fria att använda om media finner dem användbara. Ange ”Vårdförbundet” som fotograf.

Kontaktuppgifter till vinnarna

  • Vinnare av Vårdförbundspriset och 500 000 kronor: Martina Jarnström, Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet". martina.jarnstrom@vgregion.se, 0723-23 23 92
     
  • Vinnare av Årets Vårdchef och 50 000 kronor: Farinaz Mona Moghaddam, Biomedicinsk analytiker och Enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet Cytologi (Stockholm) för "Personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft skapar delaktighet och motivation i arbetsgruppen". farinaz.farid-moghaddam@sll.se, 0721-598124 
     
  • Vinnare av Årets Studentledare och 25 000 kronor: Carola Ludvigsson, Sjuksköterska, Solbackens vård- och omsorgsboende i Umeå kommun för ”Får studenten att se hela människan”. carola.ludvigsson@umea.se, 0702372179

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera