Victoria Bruun från Centralsjukhuset i Karlstad vinner nya utmärkelsen ”Årets Vårdchef”

När Vårdförbundet delar ut Årets Vårdchef för första gången någonsin är det Victoria Bruun, avdelningschef för allmänpsykiatrisk slutenvård på Centralsjukhuset i Karlstad, som får priset. Som ny som chef inom psykiatrisk vård har hon lyckats utveckla vårdmiljön, lösa en bemanningskris och vända en stor personalomsättning till en attraktiv arbetsplats dit medarbetare söker sig. Hon belönas med 50 000 kronor för sitt personcentrerade ledarskap, där såväl patient som personal gagnas av resultatet: en höjd vårdkvalitet.

Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar är ofta framgångsrika, med en bred kunskap och förmåga att leda olika professioner i en komplex verksamhet. Det handlar om att utveckla vårdmiljön med patienten i fokus, och samtidigt säkra en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och bidrar.  Vårdförbundet vill peppa och belöna medlemmar som lyckas med detta i sitt ledarskap. Att utse Årets Vårdchef är ett led i detta.

- Vi arbetar för ett paradigmskifte där våra yrkesgrupper tar ett allt större ansvar för vårdens ledarskap, bortom de gamla hierarkierna. Juryn har utsett Victoria Bruun till Årets Vårdchef 2017 för att hon är en orädd person som vet vad hon vill. Hon stimuleras av utmaningar som fått andra att backa, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Ledarskapet har stor betydelse för hur kunskapen hos vårdens professioner kommer till bäst nytta och hur teamarbetet utvecklas. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att arbeta personcentrerat. Att vara en bra chef inom vården handlar om att leda samhällsuppdraget och bidra till folkhälsan, att leda vårdens verksamhet på ett sätt som inger tillit, och att leda interprofessionella auktoriteter i en allt mer specialiserad vårdmiljö.

Juryns motivering lyder:

”Med bara 1,5 års erfarenhet som sjuksköterska tog hon sig an ett uppdrag som avdelningschef för en psykiatrisk enhet med stora bemanningsutmaningar. Hon visade mod genom att kräva att antalet vårdplatser minskades för att kunna rekrytera och minska den höga personalomsättningen. Att teamet skulle vara fulltaligt efter endast sex veckor kunde ingen tro. Hon har visat att etiken står i centrum i hennes ledarskap genom att hon tagit ansvar på ett konsekvent sätt. Något som också bidragit till trygghet, tillit och arbetsglädje bland medarbetarna. Vårdkvaliteten på avdelningen har höjts eftersom hon har sett till att möjligheten till återhämtning för medarbetarna har utvecklats genom förbättrad möjlighet att ta regelbundna raster, mer utrymme till reflektionstid samt att medarbetarna nu slipper ofrivillig övertid. Kompetensutveckling och prioritering av specialistutbildning har därmed också kunnat prioriteras bättre i verksamheten. Med ett självklart personcentrerat fokus på patientens bästa i den psykiatriska vårdens vardag är hon en ledare som går före, vid sidan av och bakom sina medarbetare. En chef som vet sitt mandat och tar det.”

Kontakt:
Victoria Bruun, 070 288 42 01, victoria.bruun@liv.se

Om juryn:

  • Gunilla Andersson, sjukhusdirektör, Landstinget i Värmland
  • Lotta Dellve, professor Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Christina Möller, Konsult chefs- och ledarskap, CTM utveckling AB
  • Märit Wiklund, Verksamhetschef, Torvalla hälsocentral och Asylhälsan Östersund
  • Marianne Hiller, Chefsspecialist, Vårdförbundet, Juryns ordförande

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073- 10 30 09

 VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media