Vinnare av SalusAnsvars Vårdpris 2010

Bättre vård för dialyspatienter är resultatet av det kvalitetsregister som utvecklats av årets vinnare av SalusAnsvars Vårdpris; Irene Olsson, legitimerad sjuksköterska och Monica Dubeck, legitimerad sjuksköterska, vid Dialysmottagningen vid Gävle sjukhus. Priset som är på 250 000 kronor delas ut till medlemmar i Vårdförbundet ”som på ett tydligt sätt utvecklat vården inom temat säker vård”. Priset är ett samarbete mellan Vårdförbundet och SalusAnsvar.

En väl fungerande fistel är livlinan för den person som är beroende av dialysbehandling. Irene Olsson och Monica Dubeck vinner SalusAnsvars Vårdpris för sin utveckling av en databas som följer dialyspatienters accesser. Med en god access kan dialysen genomföras med mindre risker för komplikationer, det ökar livskvaliteten för patienten och minskar dödlighet. Genom att tidigt upptäcka tecken på komplikationer kan de åtgärdas i tid. Tromboser - förträngningar i blodkärlen, infektioner, rubbningar i saltbalansen och andra komplikationer som kräver extra vårdinsatser minskar och antalet vårddagar blir färre.  

Säker vård tema för årets pris 

De risker som finns i vården kan förebyggas genom ett aktivt arbete med säkerhetsanalyser och en genomgripande säkerhetskultur. Systematiskt förbättringsarbete ökar medvetenheten om risker och vad det är som påverkar säkerheten.

Juryns motivering

Dessa båda sjuksköterskor har systematiskt arbetat med förbättringar av vården av patienter som genomgår dialysbehandling. De har utvecklat ett kvalitetsregister där resultatet av vården för denna patientgrupp öppet redovisas på olika sätt. Det övergripande målet är att upptäcka tidiga komplikationer som till exempel tromboser, infektioner, hudförändringar och hematom. Registret innehåller också underlag för hälsoekonomiska aspekter. Med framtagen statistik som utgångspunkt har förändringar och förbättringar av vården genomförts som gagnar patienter som genomgår dialysbehandling. Projektet vittnar om en entusiasm med nytänkande utöver det ordinarie och dagliga vårdarbetet. 

Prisutdelning

Priset delas ut 7 juli, 16.00 i Almedalen på Vårdmötesplats Visby av Kenneth Johansson, C, ordförande i Riksdagens socialutskott. 

Juryn

Marie Berg, leg sjuksköterska och barnmorska, universitetslektor och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kent Fridell, leg röntgensjuksköterska, universitetslektor, programdirektör för utbildningen till röntgensjuksköterska på Karolinska institutet.

Ewa Idvall, leg sjuksköterska, med dr, klinisk professor på Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus.
 

Om SalusAnsvars Vårdpris

SalusAnsvars Vårdpris belönar en ”synnerligen framstående vetenskaplig prestation” och kan ges till en eller flera forskare inom företrädesvis omvårdnad/vårdvetenskap; biomedicinsk laboratorievetenskap, sexuell och reproduktiv hälsa samt inom röntgensjuksköterskans kunskapsområde. Forskningen skall beröra problem i vården som direkt påverkar människors vardag.

För mer information
Eva-Lisa Krabbe, förbundssekreterare Vårdförbundet. Telefon 070-606 71 65
Ulrika Sundblad, marknadschef SalusAnsvar. Telefon 070-911 62 20


Taggar:

Prenumerera