Dela

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Kontakt

 • Vårdförbundet

  Presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)


  VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Box 3260, 103 65 Stockholm
  070-310 30 09
  http://www.vardforbundet.se
 • Matilda Uusijärvi

  Presschef


  VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Box 3260, 103 65 Stockholm
  072-580 61 79
  http://www.vardforbundet.se
 • Jan Sandberg

  Pressekreterare, kommunikatör


  VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Box 3260, 103 65 Stockholm
  072-580 61 42
  http://www.vardforbundet.se
 • Citat

  - Vi pratar ofta om bristen på sjuksköterskor, och det stämmer att vi har lägre andel sjuksköterskor per capita än en del andra nordiska länder. Men det är också viktigt att konstatera att det finns sjuksköterskor på marknaden, men att de uppenbarligen väljer bort den offentliga vården eller till och med lämnat sektorn helt! Nu måste regionerna jobba med löner och arbetsmiljö för locka tillbaka dem.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Linda Carlsson har ett tydligt personcentrerat arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten på äldreboendet Trädgårdarna: planering, rekrytering, värdegrund, processer, individuella vårdplaner - allt för att varje enskild ”hyresgäst” ska kunna leva livet på sina villkor. Man tänker nytt och skapar en meningsfull vardag, för och tillsammans med hyresgästerna och deras anhöriga och sätter på så sätt personen i centrum.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Vårt nyligen tecknade kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona är en bra utgångspunkt för den utveckling som måste till för att förbättra villkoren för personalen i kommuner och regioner. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn – vi förutsätter att de tar sitt ansvar enligt det nya avtalet.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  De vet också att bristen alla talar om egentligen handlar om brist på attraktiva arbetsgivare som erbjuder en lön och löneutveckling som motsvarar utbildningsnivå, kompetens, ansvar och erfarenhet.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Undersökningen visar tydligt att hälso- och sjukvården riskerar att tappa tusentals medarbetare om inget görs. Årets avtalsrörelse fokuserar på det allra viktigaste - villkor som gör att vi kan behålla och rekrytera ny personal till vårdens nyckelfunktioner, så att invånarna kan få en god och säker vård. Det ansvaret vilar tungt på både politiker och arbetsgivare.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Vårdförbundet välkomnar nya arbetsmodeller som både kan ge bättre vård och bättre arbetsmiljö. Vi har därför en kontinuerlig dialog med våra medlemmar och med arbetsgivarna om sådan utveckling. För de barnmorskor som arbetar enligt ”caseload”-modellen krävs särskilda arbetsvillkor för att få en hälsosam arbetsmiljö. Det är här Vårdförbundet kommer in som avtalstecknande part. Vi vill fortsätta träffa caseload-avtal i fler verksamheter där våra medlemmar vill pröva modellen.
  Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Chefernas egna löner bör också höjas, det handlar om att värdera deras kompetens och erfarenhet högre. Dessutom fungerar chefernas lönenivåer som ett ”tak” för medarbetares löneutveckling. Vi kommer att driva på både gentemot den nya regeringen och i årets stora avtalsförhandling med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där vi yrkar på 10 000 kronor mer i månaden till bland andra särskilt yrkesskickliga chefer.
  Villkoren för Vårdförbundets medlemmar måste förbättras och lönerna höjas för alla och det krävs en särskild satsning på de mest yrkesskickliga, vilket kräver resurser. En kömiljard räcker inte för att klara av utmaningen. Det är bra att överenskommelsen innebär att staten är beredd att höja statsbidragen till kommuner och landsting, men det är ingen garanti att det löser den ansträngda bemanningssituationen. Vi kräver därför att delar av de höjda statsbidragen används till att förbättra arbetsvillkoren i vården. Vårdförbundet yrkar bland annat på 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga i våra förhandlingar med SKL och Sobona. Jämställda och hälsosamma villkor är ett måste för att vi ska kunna lösa vårdkrisen, som ju faktiskt är en bemanningskris. Nu är det dags att politikerna ger SKL mandat att lösa bemanningskrisen tillsammans med oss.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Jämställda och hälsosamma villkor är ett måste för att vi ska kunna lösa vårdkrisen, som ju faktiskt är en bemanningskris. Nu är det dags att politikerna ger SKL mandat att lösa bemanningskrisen tillsammans med oss.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Det är talande att det folkliga stödet för lönehöjningar till sjuksköterskor är så stort att svenska väljare är beredda att betala mer skatt. Detta är en tydlig signal till politikerna att väljarna ser höjningar av vårdpersonalens löner som lösningen på vårdens utmaningar. Nu krävs kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder för att minska lönegapet till manligt dominerade yrken med samma utbildningslängd och svårighetsgrad.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Den långa akademiska utbildningen måste löna sig. Det är dags att uppgradera vårdyrket så att sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och annan vårdpersonal ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb och vill stanna i vården.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Att biomedicinsk analytiker blev ett legitimationsyrke var ett nödvändigt steg och nu är det dags att ytterligare förbättra förutsättningarna för den här viktiga yrkeskategorin. Därför kräver Vårdförbundet att en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker ska införas. Det är centralt för att fler ska vilja utbilda sig till biomedicinska analytiker och för att säkra kompetensförsörjningen inför de stora pensionsavgångarna.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  Politikernas förslag om öronmärkta pengar till vidareutbildning av vårdpersonal är en viktig pusselbit. Det behövs också ett tryck på att medlen faktiskt används. Arbetsgivarna har i dagsläget ofta inte möjlighet att släppa personal till utbildningarna. Vi vill att kommande regering lagstadgar om huvudmännens ansvar att vidareutbilda, så att man förmås planera verksamheten bättre.
  Sineva Ribeirio, ordförande, Vårdförbundet
  Det är glädjande att utredningen har hörsammat Vårdförbundets synpunkter om att nyansera diskussionen genom att omfatta fler yrkesgrupper. Den pågående debatten breddas till att omfatta hälsosamt och tryggt arbete i hela vården och det är bra. Utsattheten för våra medlemmar finns inte bara inom ambulans- och akutsjukvården även inom psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker, säger Sineva Ribeiro.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att man är tydlig både i regelverk och att det finns kunskap och handledning för samtal på arbetsplatsen. Det finns ett mörkertal av trakasserier som sannolikt inte rapporteras och det i sig är ett problem. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Sexuella trakasserier från kolleger och överordnade är helt oacceptabelt och arbetsgivarna behöver uppenbarligen agera mer kraftfullt för att motverka detta. Detta är ett resultat av bristande ledarskap och arbetsmiljöarbete från arbetsgivarnas sida. Det beror också på de traditionella hierarkier som fortfarande förekommer inom vården. Det är dags att riva de föråldrade maktstrukturerna.
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  - Vårdförbundets fackligt förtroendevalda har en mycket viktig roll på arbetsplatserna. Vi uppmanar våra medlemmar att ta kontakt med oss för rådgivning och för att driva ärenden. Vi måste prata om frågorna på arbetsplatserna och stötta varandra. Vårdförbundet har större möjligheter att driva ärenden än vad Diskrimineringsombudsmannen har, eftersom vi utreder alla ärenden
  Sineva RIbeioro, ordförande, Vårdförbundet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp