Simple Concepts Scandinavia AB ny hyresgäst i Kista Science Tower

Simple Concepts Scandinavia AB har skrivit ett 5-årigt avtal med Vasakronan för nya kontorslokaler i Kista Science Tower. I mars 2005 flyttar företaget från Grev Turegatan i Stockholms innerstad till Kista och Vasakronan.

Simple Concepts Scandinavia AB hyr 345 kvm i ett av låghusen i Kista Science Tower. - Det är framför allt de representativa lokalerna och läget i Kista med närhet till våra samarbetspartners och kommunikationer som gör att vi flyttar, säger Alar Lange, VD för Simple Concepts Scandinavia AB. - Vi vill kunna bjuda in våra kunder till ändamålsenliga lokaler med tillgång till ett modernt konferenscenter och ny teknik. Närheten till Arlanda är också mycket viktig, säger Alar Lange. Företaget vill även öka antalet seminarier och utbildningar för sina kunder och tillgång till p-platser och kommunikationer är nödvändigt. Simple Concepts Scandianavia AB har ett nära samarbete med Microsoft som också finns i Kista. Företaget säljer system - OCRA - för koncernekonomistyrning, rapportering och analys. Antalet anställda uppgår till 10 personer i Sverige, men man kommer att kunna växa till ett 20-tal anställda i de nya lokalerna i Kista. Simple Concepts Scandinavia AB fick i år som enda Skandinaviska företag, vid en internationell gala i Toronto, utmärkelsen "Customer of the year award", för sitt innovativa sätt att använda Microsofts senaste produkter. Uthyrningsläget i Kista är idag ett helt annat än det var för drygt ett år sedan. - Under 2005 kommer ett 80-tal företag att flytta till nya lokaler i Kista, säger Svante Torell, regionchef Vasakronan. - Vakansgraden generellt i Kista har sjunkit markant från 30 till 20 procent på ett och ett halvt år. Kista Science Tower, som Vasakronan övertog helt från NCC i augusti i år, är nu uthyrt till 45 procent. För vidare information vv kontakta: Bengt Möller, Informationsdirektör Vasakronan AB, 08-783 21 09 Alar Lange, VD Simple Concepts Scandinavia AB, 08-678 87 47

Dokument & länkar