Vasakronan ger 100 000 kronor i bidrag till Röda Korset och Läkare utan Gränser

Vasakronan skänker 100 000 kronor i bidrag till organisationer för att stötta ansträngningarna efter katastrofen i Asien. 50 000 kronor skänks till Röda Korsets hjälparbete och 50 000 kronor till hjälparbetet inom Läkare utan gränser. För vidare information vv kontakta: Bengt Möller, Informationsdirektör Vasakronan AB, 08-783 21 09

Dokument & länkar