Vasakronan säljer fastighet i Göteborg för 74 Mkr

Vasakronan säljer en fastighet på Kungsportsavenyn i centrala Göteborg till den lokala fastighetsägaren Olle Tobisson för 74 Mkr. Fastigheten Lorensberg 53:4 på cirka 2 500 kvm och innehåller bostäder och kontor. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresgäster är Gildaskolan och SEB samt ett antal bostadshyresgäster. Bostadsrättsföreningen som är bildad i fastigheten har fått erbjudande om hembud. - Denna fastighet ingick i ett tidigare förvärv från SEB och har en majoritet av bostäder, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Detta följer vår strategi att koncentrera fastighetsinnehavet till mer renodlade kommersiella lokaler. Vasakronan är den största aktören på kontorsfastigheter i centrala Göteborg. Kundstrukturen är en blandning av privata och offentliga kontorshyresgäster. Vasakronan har 27 fastigheter i Göteborg med cirka 300 000 kvadratmeter lokalarea. De mest kända fastigheterna är Lilla Bommen, del av Nordstaden och Polishuset. För vidare information vv kontakta Rolf Åkerman, regionchef Göteborg 031-725 56 11 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09

Dokument & länkar