Bokslutsrapport 2000 Vasakronan AB

BOKSLUTSRAPPORT 2000 VASAKRONAN AB * Lokalhyresmarkanden har varit starkt uppåtgående under 2000 och hyresnivåerna har ökat främst i citykärnorna men också i ytterområden. Ökningen har varit störst i Stockholm, Malmö och Göteborg och de stora universitetsstäderna. * Resultatet efter finansnettoökade till 460 (437) Mkr. Resultatet har belastats med lösen av framtida räntekostnader med 50 (0) Mkr. * Hyresintäkterna steg med 12 procent till 2 662 (2 380 ) Mkr. * Investeringar och underhåll i fastigheter uppgick till 1 442 (1 206) Mkr. * Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet har ökat med 26 procent till 34,2 miljarder kronor. För befintligt bestånd var ökningen 20 procent. * Utsikterna för 2001 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 500 Mkr. - 2000 har varit ett mycket starkt år för fastighetsbranschen med stor efterfrågan på lokaler, minskade vakanser och snabb hyresutveckling, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. I denna gynnsamma marknad har Vasakronans fokuserade strategi och marknadsledande position gett ett förbättrat resultat och en mycket god värdeutveckling på beståndet - Den svenska konjunkturen har varit stark under 2000 även om tendenser till avmattning blev tydliga i slutet av året. Bedömningen görs att tillväxten nu landar på en lägre nivå. - Mot bakgrund av den snabbt försämrade situationen för många IT- företag finns det anledning att följa marknadsutvecklingen noga. Även om Vasakronan har en mindre exponering mot denna sektor så kan de indirekta effekterna av en mer avvaktande markand dämpa efterfrågan på de mest attraktiva lokalerna. - Vid ingången av 2001 kan vi fortsättningsvis notera en god efterfrågan på lokaler på de flesta av våra marknader, säger Håkan Bryngelson. - För vidare information vänligen kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 Analytikerträff Onsdagen den 14 februari 2001 kl 08.00 på Operaterrassen tillsammans med FinansTidningen. Moderator är Stefan Sundblom, Swedbank. Anmälan: Per-Erik Holmström, FinansTidningen. Tfn 08-506 24 551. Årsredovisning Årsredovisning skickas ut fredagen den 23 februari 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01010/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar