Bolagsstämma och delårsrapport januari - mars 2003

Bolagsstämma och delårsrapport januari - mars 2003 Hyresintäkterna ökade till 755 (712) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet för Vasakronan efter finansiella poster uppgick till 182 (155) Mkr. Prognosen för helåret 2003 är att resultatet efter finansiella poster med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar och eventuella nedskrivningar kommer att uppgå till cirka 550 (617) Mkr. - Lokalhyresmarknaden under det första kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet och en svag konjunktur, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Den ekonomiska utvecklingen har negativt påverkat efterfrågan på lokalhyresmarknaden. Stockholm har påverkats mest och hyresnivåerna i centrala Stockholm har fortsatt att sjunka. För centrala, moderna och effektiva lokaler är dock efterfrågan god i Stockholm. - Även i Göteborg och Malmö är det en lägre efterfrågan, men hyresnivåerna ligger i huvudsak på en oförändrad nivå. I Lund, Uppsala och Linköping är efterfrågan på lokaler låg även om hyresnivåerna är fortsatt stabila. Vid bolagsstämman i Vasakronan AB den 29 april 2003 fastställdes utdelningen till 216 (537) Mkr. Till Vasakronans styrelse omvaldes Egon Jacobsson, ordförande, Lars V Kylberg, vice ordförande, Håkan Bryngelson, Georg Danell, Gerd Engman och Birgitta Kantola. Maria Lilja, som varit ledamot sedan Vasakronan bildades 1993, hade undanbett sig omval. Till nya styrelseledamöter invaldes Lars-Johan Cederlund, Näringsdepartementet, och Christina Ragsten Pettersson, Näringsdepartementet. Lars-Johan Cederlund är förvaltare vid enheten för statliga bolag inom Näringsdepartementet och styrelseledamot i Sveaskog AB och Svenska Rymdaktiebolaget. Christina Ragsten Pettersson är departementsråd inom Näringsdepartementet och styrelseledamot i Posten AB och SBAB. Rapporten i sin helhet finns även på www.vasakronan.se under finansiell information & press. För vidare information kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01390/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar