Ekonomisk information från Vasakronan under 2001

Ekonomisk information från Vasakronan under 2001 Rapporter 13 Bokslutsrapport februari 24 april Delårsrapport januari - mars 2001 13 juli Halvårsrapport 24 oktober Delårsrapport januari - september 2001 Årsredovisning 23 Årsredovisning februari 2000 Bolagsstämma 24 april Bolagsstämma Analytikerträffar 14 februari kl 07.45 Analytikerträff i samarbete med Finanstidningen, Operaterassen 13 juli kl 11.00 Analytikerträff på Vasakronans koncernkontor 24 oktober kl 16.00 Analytikerträff i samarbete med Finanstidningen i samband med Stockholm Open, Garnisonens Konferenscenter För vidare information v v kontakta Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB Tfn 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar