Förtydliganden angående Skatteskrapans skick

Förtydliganden angående Skatteskrapans skick Mot bakgrund av den debatt som pågår angående skicket på kvarteret Gamen, "Skatteskrapan", som är föremål för en bytesaffär mellan Vasakronan och Stockholms Stad, lämnar Vasakronan följande förtydliganden. Fastigheten byggdes av Stockholms Stad under perioden 1957-60. Skatteskrapan är ritad av en av Sveriges mest kända arkitekter, Paul Hedqvist, och är konstruerad för att vara en flexibel byggnad. Den innehåller 42.000 m2 lokalarea och förvärvades av Kungliga Byggnadsstyrelsen 1968. Sedan 1993 äger Vasakronan fastigheten och Skattemyndigheten är hyresgäst. Fastigheten har haft normalt driftunderhåll sedan den byggdes för drygt 40 år sedan och är i behov av en totalrenovering. Vasakronan har tidigare överenskommit med Skattemyndigheten om en avflyttning från fastigheten, vid årsskiftet 2003/04, för att möjliggöra en genomgripande ombyggnad till ett modernt kommersiellt centrum. Ett sådant projekt innefattar bland annat att stommen rensas från tidigare rumsindelning och våtgrupper. Utrangerad teknik, som fläktar mm, byts ut och äldre olämpligt byggmaterial elimineras. Detta är ett normalt förfarande vid en totalrenovering och Skatteskrapan är inget undantag. Den är varken bättre eller sämre än andra fastigheter från denna tid ur detta perspektiv. I samband med genomförande av det nya projektet ses andra delar av fastigheten över som fönster, tak och fasader, samtidigt som värdefulla interiörer bevaras. Vasakronan har givetvis upplyst Stockholms Stad om statusen för byggnaden och projektets omfattning. Vasakronan har dessutom redan investerat cirka 50 Mkr i att påbörja renoveringen, med bland annat nya fläktrum och schakt för rör och kabelinstallationer i en del av fastigheten. Skatteskrapan står inför en total ombyggnad oavsett om denna ska leda till ett nytt kontorskomplex eller till bostäder. I förhandlingen med Stockholms Stad har hänsyn tagits till dessa aspekter och Skatteskrapan har i detta sammanhang värderats som en projektfastighet. För vidare information kontakta: Håkan Bryngelson, verkställande direktör 08-783 21 05 Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09 Vasakronan Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT20480/wkr0005.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar