Friskis&Svettis till Kista Entré

Friskis&Svettis till Kista Entré Vasakronan har hyrt ut 2200 m2 i Kista Entré till Sveriges största idrottsförening - Friskis&Svettis Stockholm. - Vi har stor efterfrågan på vårt träningsutbud och har letat länge efter ändamålsenliga lokaler i Kista. Allt fler företag inser vikten av att vårda personalens hälsa. I Kista Entré kommer vi att kunna erbjuda omfattande träning och friskvård, säger Peter Rogeman, generalsekreterare för Friskis&Svettis Stockholm. I augusti nästa år drar verksamheten igång. För motionärerna finns två jympahallar, ett stort gym, spinning och servering. - Det är mycket glädjande att Friskis&Svettis startar verksamhet i huset, säger Anders Arnell, uthyrningschef i Kista Entré. Friskvård blir allt viktigare och det känns mycket bra att våra hyresgäster får tillgång till bra motionslokaler. - En sådan här anläggning är verkligen efterlängtad i Kista, där stora satsningar nu görs för att ge området mer stadsprägel och för att skapa fler träffpunkter för människor även efter arbetstid. Skanska bygger Kista Entré, som kommer att vara helt färdigbyggd vid halvårsskiftet 2003. Vasakronan har skrivit avtal med Skanska om att vid färdigställandet köpa Kista Entré för 1,1 miljarder kronor. Sammantaget består Kista Entré av ca 45 000 m2 lokalarea. Hittills har ca 16 500 m2 hyrts ut. Hyresgäster är bland andra Philips, Sybase och Huber+Suhner. Vasakronan Service Partner driver en omfattande serviceverksamhet med bland annat reception, telefoni, vaktmästeri, restauranger och konferensanläggning. - Smarta lösningar och stora våningsplan ger mesta möjliga flexibilitet. Här skapar vi bra arbetsmiljöer för hyresgäster med stora krav, berättar Anders Arnell. Totalt finns det 136 föreningar med sammanlagt en kvarts miljon medlemmar inom Friskis&Svettis. Friskis&Svettis Stockholm är en dessa föreningar. För mer information kontakta Tore Klevby, marknadsområdeschef 08-783 24 35 Kista Anders Arnell, uthyrningschef 08-783 24 25 Kista Entré Peter Rogeman, generalsekreterare 08-429 70 20 Friskis&Svettis Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Vasakronan ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar